Tập huấn kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

09:04, 12/04/2013

Ngày 10-4-2013, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho 33 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh với 3 chuyên đề: pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Cơ yếu. Trong đó, tập trung giới thiệu sâu Luật Cơ yếu. Luật Cơ yếu gồm 7 chương, 38 điều quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cơ yếu. Lớp tập huấn đã bổ sung kiến thức pháp luật mới, nâng cao năng lực và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ và nhân dân trong tỉnh./.

Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com