Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024

09:23, 29/02/2024

Ngày 28-2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tại Quyết định số 467/QĐ-BNN-TT ngày 31-1-2024.

Theo Kế hoạch, tổng diện tích chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản năm 2024 là 3.507ha; trong đó, chuyển đổi 1.577ha sang trồng cây hàng năm, chuyển đổi 349ha sang trồng cây lâu năm; chuyển đổi 1.232ha sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng liên quan, các địa phương; đồng thời yêu cầu phải tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp bao gồm: Giải pháp về tuyên truyền, giải pháp về ứng dụng khoa học kỹ thuật, giải pháp về quản lý, tổ chức sản xuất, giải pháp về nguồn lực. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo đúng quy định. Phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ thương mại... tạo điều kiện thuận lợi để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng chủ lực. Giới thiệu kinh nghiệm các mô hình chuyển đổi cho hiệu quả cao.

Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở NN và PTNT triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát những diện tích chuyển đổi và xử lý kịp thời. Phân bổ kế hoạch chuyển đổi được giao đến từng địa phương, từng cánh đồng, gắn trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân liên quan. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ở các xã, thị trấn. Ban hành các chính sách hỗ trợ khuyến khích hộ sản xuất, Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Tổ chức các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản cho nông dân./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com