Chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng

18:14, 09/01/2023

Chiều 9-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban TVTU và của cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai hoàn thành toàn diên các nhiệm vụ. Nổi bật là đã phối hợp, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn mới của Trung ương; đồng thời tham mưu cụ thể hóa các văn bản của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy trình, quy định. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ. Tích cực xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tham mưu rà soát, sửa đổi các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục phối hợp, tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan Ban Tổ chức cấp ủy các cấp vững mạnh về mọi mặt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức theo quy định...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các tập thể.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích, kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2022, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ định kỳ hàng năm, quy hoạch cho nhiệm kỳ mới, quan tâm chất lượng quy hoạch, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Từng bước xây dựng rõ thẩm quyền cho đội ngũ cán bộ cấp xã; cấp thôn xóm, tổ dân phố. Quan tâm tham mưu xây dựng tổ chức đảng trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh; dứt điểm xóa địa bàn dân cư không có chi bộ đảng; đa dạng nguồn kết nạp đảng viên mới theo quy định. Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của những người làm công tác tổ chức cán bộ, từ đó tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng./.

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com