Chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

10:05, 17/05/2016

1- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

- Chương trình hành động của ông Trương Anh Tuấn, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của bà Trương Thị Hương, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của ông Đào Việt Trung, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của bà Đặng Thị Kim Nhung, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của ông Phạm Văn Biên, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Quang Ngọc, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của bà Đặng Thị Phương Thảo, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

 

2- Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh

- Chương trình hành động của bà Phạm Thu Trang, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Hải Dũng, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Long, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Trần Hồng Khanh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Bùi Trung Kiên, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lê Văn Lợi, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Phạm Thị Thu Hoài, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Thành Long, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Viết Hưng, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Dương Thị Tươi, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Sơn Hải, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Phạm Hồng Hải, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Vũ Văn Nghĩa, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Hoàng Ly, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Phạm Thị Thanh Hoa, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Trần Duy Hoài, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lại Văn Hiếu, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Đỗ Thị Thu Hoài, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lê Quốc Chỉnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Phạm Thị Tươi, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Trần Quốc Hoàn, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Phạm Thị Thu Hằng, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Trần Thị Minh Vân, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thuỳ An, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Vũ Xuân Trường, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Hoàng Văn Tuyến, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Thanh Nhã, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Vũ Thị Thái, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Phan Văn Phong, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Minh Văn, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Đặng Thị Phương, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Đỗ Thanh Hải, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Trịnh Minh Đức, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lê Quang Minh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Phạm Thị Hoa Nhài, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Hoàng Văn Hiếu, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Trinh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Phạm Huy Cận, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thu Hoài, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Hương Giang, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Trần Thị Minh Thương, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Đặng Ngọc Cường, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Mai Văn Quyết, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Mạnh Hiền, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Đoàn Thị Lâm Thương, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Hùng Mạnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Bùi Minh Hạnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thu Hương, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Ngọc Toàn, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Ngô Thị Hoà, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Tú Anh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Anh Tuấn, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lưu Mạnh Lực, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Đoàn Thị Kim Ngân, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Lữ Hoàng Yến, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Trần Anh Dũng, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Lại Thị Thảnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Phùng Hoan, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Dân, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Trần Thị Nga, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Hoàng Đức Trọng, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Trần Hải Tú, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Đào Thị Thu Trang, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Khương Thị Mai, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Đoàn Văn Hùng, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Trần Thị Khánh Vân, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Ninh Thị Thanh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Nguyễn Thành Mạnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Ngô Thị Thu Hiền, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lê Hồng Thanh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thu Giang, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Mai Thị Hải Yến, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Tư, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lương Hùng Tiến, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII

- Chương trình hành động của ông Lê Tuấn Phong, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIIIBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com