Xuân Trường thống nhất lập danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

07:04, 19/04/2021

Thực hiện kế hoạch công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ hai và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận, thống nhất, thỏa thuận và lập danh sách 59 người để bầu 34 đại biểu HĐND huyện bảo đảm theo luật định. Trong đó, nam có 31 người (bằng 52,54%);  nữ có 28 người (bằng 47,46%); người ngoài Đảng có 7 người (bằng 11,86%); tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (bằng 55,93%); tôn giáo có 2 người (bằng 3,39%); tái cử có 15 người (bằng 25,42%). Về trình độ đại học và trên đại học có 53 người (bằng 89,83%); cao đẳng 2 người (bằng 3,39%); trung cấp 4 người (bằng 6,78%). Về trình độ chính trị: cử nhân có 3 người (bằng 5,08%); cao cấp có 22 người (bằng 7,29%); trung cấp 19 người (bằng 32,20%); sơ cấp 7 người (bằng 11,86%).

Cụm pa nô, tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Xuân Bắc.
Cụm pa nô, tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Xuân Bắc.

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện thành công Ủy ban bầu cử huyện Xuân Trường yêu cầu ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ huyện lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và gửi về HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBBC huyện theo quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình để cho các ứng cử viên vận động bầu cử. Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát động các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân hướng về ngày hội lớn. Động viên mọi cử tri phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com