Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cập nhật lúc07:47, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Hôm qua 5-12-2017, tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Đào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII có khối lượng công việc nhiều và quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh trong năm 2017; bàn các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Vì vậy các nội dung, chương trình kỳ họp phải được thực hiện khoa học; các báo cáo, đề án trình bày ngắn gọn, tập trung vào các nội dung chính để dành thời gian cho hoạt động giải trình, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, tích cực tham gia ý kiến để các nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (Toàn văn Báo cáo tóm tắt đăng số báo hôm nay).

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đạt được trong năm 2017; nêu rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực cần khắc phục; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần chủ động rà soát, đánh giá tiến độ đã thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, so với cả nhiệm kỳ để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng NTM; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, tạo sức bật cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay).

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết. Trong đó có báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và 14 tờ trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết gồm: Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh Nam Định năm 2016; Tình hình thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2017, phương án phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2018; Kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý; Chấp nhận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; trình tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Viện KSND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành chia tổ thảo luận. 

Hôm nay 6-12, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp. Tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,