Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) của tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

07:04, 16/04/2013

Ngày 15-4-2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh đã họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên BCĐ của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Ngọc Ánh
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Ngọc Ánh

Cuộc họp đã công bố Quyết định số 606-QĐ/TU ngày 29-3-2013 của Ban TVTU về thành lập BCĐ sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) gồm 16 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban; đồng chí Lê Xuân Thuỷ, Giám đốc Sở NN và PTNT là Uỷ viên thường trực; các đồng chí Giám đốc các Sở: KH và ĐT, Công thương, GD và ĐT, LĐ-TB và XH, GTVT, VH, TT và DL, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh là uỷ viên BCĐ. Công bố Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 29-3-2013 của Tỉnh uỷ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) với 8 nội dung cụ thể. Ở cấp tỉnh, Ban TVTU tổ chức hội nghị sơ kết, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết, gửi về BCĐ Trung ương trước ngày 20-7-2013. Ở cấp huyện, Ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết của huyện, thành phố; hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của địa phương; các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý; hoàn chỉnh báo cáo và gửi về BCĐ của tỉnh trước ngày 31-5-2013.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các thành viên trong BCĐ của tỉnh bám sát Kế hoạch 62 của Tỉnh uỷ để triển khai, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo các huyện tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực chất, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đề cương, nội dung sơ kết bám sát 8 nội dung do Bộ NN và PTNT hướng dẫn. Các sở, ban, ngành có liên quan tạo điều kiện cho tổ biên tập xây dựng báo cáo. Về thời gian, BCĐ tỉnh thông qua báo cáo đánh giá sơ kết trước ngày 5-7-2013 để trước ngày 10-7-2013 báo cáo với Ban TVTU. BCĐ tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra 10 huyện, thành phố và một số ngành. BCĐ sẽ báo cáo với Ban TVTU về công tác khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) trong 5 năm qua./.

Tất ThắcBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com