Triệu tập kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc17:34, Chủ Nhật, 04/07/2021 (GMT+7)

Ngày 29-6-2021, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX về dự kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2021.

(Họp trù bị vào 7 giờ 30 phút; khai mạc vào 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2021).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp./.

,
,
.
,
,
,
,