Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

03:07, 15/07/2021

Sáng 15-7, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đầu cầu tỉnh ta.    Ảnh: Hoàng Tuấn
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đầu cầu tỉnh ta.

Dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đánh giá, đây là cuộc bầu cử rất đặc biệt, diễn ra trong khó khăn, thử thách, khi mà cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân. Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70 triệu cử tri và tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,6%. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ tư, với diễn biến rất phức tạp, nhưng đã được tổ chức an toàn; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước. Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Kết quả đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội; cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được dư luận trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và truyền thông quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã phát biểu, làm rõ thêm kết quả công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND và giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc lập danh sách cử tri, xác định đơn vị bầu cử và thành lập các khu vực bỏ phiếu; kinh nghiệm trong công tác triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 đảm bảo cho cuộc bầu cử; kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đánh giá quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Từ những thành công to lớn và một số hạn chế của cuộc bầu cử, hội nghị thống nhất cao với 5 bài học kinh nghiệm. Đó là phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự tin tưởng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Cả hệ thống chính trị đã có quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo trên cơ sở kế thừa bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước trong quá trình tổ chức thực hiện; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nội dung phong phú; kết hợp các phương tiện truyền thông với ứng dụng tối đa công nghệ thông tin hiện đại; bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế; phối hợp chặt chẽ các lực lượng quốc phòng, an ninh, dân phòng và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải sớm bắt tay vào triển khai thực hiện. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành hướng dẫn về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện để các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương với không khí phấn khởi, tin tưởng, các chức danh được bầu, phê chuẩn đều đạt tín nhiệm rất cao. Quốc hội cũng sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định một số chương trình, kế hoạch lớn của nước ta trong 5 năm sắp tới, như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025. Bước vào nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com