Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

05:07, 19/07/2021

Chiều 19-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí báo cáo viên của tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nhanh kết quả hội nghị lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nhanh kết quả hội nghị lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh. Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-7-2021 tại Thủ đô Hà Nội đã thảo luận tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; Xem xét, ban hành Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026... Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị; báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác… Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến giá trị, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa XIII; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị đã ban hành, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com