Triển khai trồng 6,5 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025

07:06, 17/06/2021

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch của Bộ NN và PTNT, ngày 16-6-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và người dân về vai trò, trách nhiệm, tác dụng và ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh trồng được 6,5 triệu cây xanh các loại (trong đó có 6 triệu cây phân tán, 500 nghìn cây trồng rừng tập trung, rừng phòng hộ) nhằm cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Để thực hiện tốt kế hoạch này UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, địa phương rà soát, bố trí diện tích đất trồng cây cho phù hợp với quy hoạch; đảm bảo diện tích đất trồng cây xanh phải có chủ quản lý rõ ràng; đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức và người dân theo chức năng nhiệm vụ của mình. Giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng huyện, thành phố; tổ chức thực hiện chương trình thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền vận động nhân dân hiểu, thay đổi suy nghĩ, hành động về công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, cây xanh; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây, trồng rừng. Trong đó, Sở NN và PTNT là đầu mối giám sát, đôn đốc và đảm bảo chất lượng giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Sở TN và MT triển khai kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn quy hoạch trồng cây đảm bảo lâu dài, đúng mục đích. Các Sở KH và ĐT, Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư các chương trình, dự án về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình. UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; duy trì thường xuyên và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm. Kêu gọi huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay tham gia đóng góp thực hiện trồng cây xanh; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc và biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chương trình./.

Nguyễn Hương

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com