Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

11:05, 19/05/2021

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Ngày 19-5-2021, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp theo các nguyên tắc phòng chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong và số người lây nhiễm. Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh,

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, thời gian cách ly phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, khu công nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Phân loại tình huống dịch bệnh

a) Tình huống chưa có ca bệnh tại khu công nghiệp

b) Tình huống có ca bệnh dương tính tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

II. CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ:

1. Tình huống chưa có ca bệnh tại khu công nghiệp

a) Công tác chỉ đạo điều hành

- Ban Quản lý các khu công tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp (gọi tắt là Ban chỉ đạo). Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Thiết lập kênh liên lạc qua đường dây nóng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (0902191208) hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế (0915300306) hoặc Bộ Y tế (1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương.

- Công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ, đơn vị đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp.

- Ban chỉ đạo chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 đối với cơ sở sản xuất theo hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

b) Công tác kiểm soát dịch bệnh

* Thông tin truyền thông

Tổ chức thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp và người lao động. Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng (khu vực dùng chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM), trên phương tiện vận chuyển để người lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo. Yêu cầu doanh nghiệp trong trong các khu công nghiệp ban hành các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị và có chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ. Thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác cho người lao động để tránh lo lắng không cần thiết.

* Tổ chức tập huấn

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc các bề mặt nếu không cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử (app NCOVI, Bluezone hoặc các giải pháp cập nhật) theo quy định của Bộ Y tế.

* Thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh

- Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các khu vực xung quanh gần khu công nghiệp, Ban chỉ đạo chủ động đề xuất, quyết định thiết lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại cổng, lối ra vào khu công nghiệp.

- Khi tình hình dịch bệnh ổn định: Tất cả các doanh nghiệp triển khai chốt kiểm soát dịch bệnh tại cổng doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chốt kiểm soát:

Không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc/ký túc xá/khu nhà ở công nhân. Trong trường hợp cần thiết vào khu vực làm việc/ký túc xá/khu nhà ở công nhân thì bảo vệ phải ghi lại thông tin cá nhân, kê khai y tế bắt buộc của khách vào, người tiếp khách, vị trí tiếp khách, thời gian tiếp khách vào sổ trực ban, không cho phép khách đi vào các khu vực không liên quan.

Gắn biển “Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào” đặt ngay cổng ra vào.

Bố trí đủ nhân lực để đo kiểm tra thân nhiệt cho người lao động tại thời điểm đầu giờ và đảm bảo khoảng giãn cách tối thiểu tại nơi làm việc.

Yêu cầu tất cả doanh nghiệp: bố trí riêng khu vực để tiếp khách. Khách vào khu vực làm việc/ký túc xá/khu nhà ở công nhân phải được đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và rửa tay...

* Tổ chức làm việc

- Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp rà soát, sắp xếp và tổ chức lao động, tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp để đảm bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định.

- Dừng cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, nếu tổ chức thì ưu tiên hình thức trực tuyến (online).

- Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh hoạt (nếu được). Khuyến khích người lao động trao đổi, làm việc hoặc giao ca trực tuyến qua điện thoại, các phần mềm hội thảo trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội khác, E-mail,.

- Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay có đủ nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí trước khi vào làm việc; trước và sau khi ăn, tại các khu vệ sinh; tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, bình nước uống công cộng, máy bán hàng tự động,.

* Đảm bảo môi trường làm việc

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại cơ sở lao động/phương tiện vận chuyển/ký túc xá/khu nhà ở công nhân cho người lao động. Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt 24/24 giờ và đủ nhà vệ sinh theo quy định.

- Tăng cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy đặt tại các vị trí thuận tiện. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc, khu ký túc xá/khu nhà ở công nhân.

- Các cơ sở lao động cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang, găng tay đúng cách cho người lao động; cung cấp các dung dịch sát khuẩn tay tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch.

* Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá/khu nhà ở xã hội cho người lao động

- Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện vệ sinh như đo nhiệt độ, khai báo y tế hằng ngày, đeo khẩu trang và găng tay khi phục vụ.

- Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn ca linh hoạt, cung cấp các suất ăn cá nhân để hạn chế, tránh tập trung đông người ở căng tin/phòng ăn trong một khung giờ, tránh ngồi đối diện, trò chuyện khi ăn. Ăn xong rời khỏi căng tin ngay, tránh tiếp xúc không cần thiết.

- Đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí ngồi so le, giãn cách tùy theo tình hình dịch. Khuyến khích lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn.

- Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt người lao động ăn, uống.

- Có biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt để thanh toán khi sử dụng các dịch vụ, mua bán hàng hóa tại khu vực nhà ăn, căng tin.

* Công tác đưa đón người lao động (nếu có) phải đảm bảo các quy định sau:

- Số lượng người trên xe đưa đón người lao động thực hiện theo hướng dẫn về quy định giãn cách trên phương tiện giao thông của Bộ Giao thông Vận tải.

- Bố trí camera giám sát trên xe (nếu có thể). Khuyến khích thực hiện thông gió tự nhiên trên phương tiện. Đảm bảo có sẵn dung dịch sát khuẩn tay.

- Thực hiện đo kiểm tra nhiệt độ cho người lao động và yêu cầu người lao động rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe và đeo khẩu trang suốt hành trình.

- Lập danh sách hoặc quản lý danh sách người lao động đi xe bằng thẻ. Khuyến khích cố định người lao động di chuyển trên cùng một xe đưa đón.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón.

- Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thực phẩm, cung cấp suất ăn, vệ sinh môi trường, khử khuẩn...) cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

c) Tình huống trong khu công nghiệp xuất hiện các trường hợp ho sốt, hoặc các trường hợp là F1, F2

Khi có trường hợp người lao động/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc F1, F2 thì cần làm ngay:

(1) Thông báo ngay cho cán bộ quản lý cơ sở lao động/ký túc xá/khu nhà ở công nhân và cán bộ y tế tại cơ sở lao động.

(2) Cán bộ quản lý/cán bộ y tế cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

(3) Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

(4) Đưa đến khu vực cách ly tạm thời đã được bố trí tại cơ sở lao động/ký túc xá/khu nhà ở công nhân.

Yêu cầu đối với nơi cách ly tạm thời tại cơ sở lao động/ký túc xá/khu nhà ở công nhân:

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc, ký túc xá/khu nhà ở công nhân (nếu có thể).

- Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; hạn chế đồ đạc trong phòng; có chỗ rửa tay; có thùng đựng rác có nắp đậy kín; có khu vực vệ sinh riêng.

(5) Gọi điện cho đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/Sở Y tế hoặc cơ quan y tế của địa phương để được tư vấn, hướng dẫn.

(6) Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến cơ sở y tế.

(7) Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động.

(8) Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại cơ sở lao động/ký túc xá/khu nhà ở công nhân khi cơ quan y tế yêu cầu.

Đối với cơ sở lao động có phòng, trạm y tế thì cần rà soát sắp xếp và thông báo lối đi riêng dành cho người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở đến khám và tư vấn.

2. Tình huống có ca bệnh dương tính tại 01 doanh nghiệp trong khu công nghiệp

2.1 Các biện pháp chống dịch chung cần làm ngay

- Phong toả tạm thời ngay toàn bộ doanh nghiệp hoặc toàn bộ phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc của doanh nghiệp có ca bệnh F0. Tùy theo tình hình dịch thực tế và đánh giá nguy cơ tại doanh nghiệp để quyết định phạm vi phong tỏa tạm thời.

- Lập tức tách F0, liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/Sở Y tế để thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị theo quy định.

- Rà soát ngay để phát hiện những công nhân, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tại doanh nghiệp và đang ở trong cộng đồng như sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, viêm đường hô hấp, mất khả năng ngửi... Tách ngay những ca bệnh nghi ngờ đang ở tại doanh nghiệp cách ly tại một khu vực riêng. Đối với công nhân, người lao động đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho y tế cơ sở để xử lý. Bắt buộc những người đang có triệu chứng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không cho tiếp xúc với nhau và không cho tiếp xúc với người khác. Tổ chức cách ly ca bệnh nghi ngờ sớm tại cơ sở y tế. Bố trí cách ly tạm thời từng ca bệnh nghi ngờ vào các phòng riêng ở khu vực đệm riêng biệt với khu vực có F0 đang điều trị.

- Truy vết F1 thần tốc - triệt để tại doanh nghiệp cũng như trong cộng đồng; tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tập trung; tất cả công nhân, người lao động làm việc trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0 được coi là F1; lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn. Tiến hành xét nghiệm mẫu đơn sớm cho các bệnh phẩm F1.

- Rà soát F2, tổ chức cách ly tại nhà. Xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho F2 nếu tiên lượng thấy nguy cơ F1 có thể đã trở thành F0 và lây cho F2.

- Phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân của doanh nghiệp.

- Lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại toàn bộ công nhân và người lao động của doanh nghiệp (yêu cầu doanh nghiệp cung cấp). Xác định những công nhân đang vắng mặt tại thời điểm phong tỏa tạm thời.

Thông báo cho các công nhân đang vắng mặt tại doanh nghiệp bằng 03 hình thức:

(1) Yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với đội truy vết nhắn tin và gọi điện thoại đến từng người đang vắng mặt tại công ty: yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện khai báo y tế với y tế địa phương ngay.

(2) Phối hợp với Sở Y tế thông báo yêu cầu các địa phương trong tỉnh rà soát tất cả công nhân của doanh nghiệp có ca bệnh đang sinh sống trên địa bàn. Yêu cầu công nhân tạm thời tự theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định.

(3) Phối hợp với Sở Y tế gửi danh sách công nhân đang vắng mặt tại doanh nghiệp đang có ca bệnh cho tất cả các tỉnh/thành phố có liên quan: yêu cầu truy tìm, cách ly tạm thời tại nhà và lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly theo quy định.

Trong khi phong tỏa tạm thời chờ kết quả xét nghiệm, yêu cầu công nhân đang có mặt tại doanh nghiệp ở tại chỗ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm: phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; thực hiện 5K: đeo khẩu trang, không tụ tập, giữ khoảng cách, khử khuẩn tay, khai báo y tế và tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống dịch tại doanh nghiệp.

2.2 Các biện pháp xử lý dịch tiếp theo khi có kết quả xét nghiệm của công nhân đối với những tình huống:

a. Tình huống 1: Phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính trong doanh nghiệp. Các trường hợp dương tính xuất hiện ở hầu hết phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc

- Coi tất cả những người trong doanh nghiệp là F1 vì có thể họ đã bị phơi nhiễm cao.

- Phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và chính quyền nơi có khu công nghiệp, các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa tạm thời doanh nghiệp, tổ chức cách ly tập trung toàn bộ công nhân trong doanh nghiệp.

- Thông báo ngay đến Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

- Báo cáo Ban chỉ đạo huyện/thành phố và Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời rà soát, kích hoạt các khu cách ly tập trung trong khu công nghiệp để đưa công nhân vào thực hiện cách ly tập trung.

- Thực hiện điều tra, truy vết các người tiếp xúc với các đối tượng, thông báo cho các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp lân cận về các trường hợp đã điều tra.

b. Tình huống 2. Phát hiện thêm các trường hợp dương tính trong doanh nghiệp nhưng các trường hợp dương tính chỉ trong cùng 01 phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc

(1) Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc ở các khu vực khác của công ty thấy có liên quan dịch tễ rộng và nguy cơ lây nhiễm cao trong toàn doanh nghiệp (Xử lý chống dịch như tình huống 1)

(2) Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc ở các khu vực khác của doanh nghiệp thấy ít có liên quan dịch tễ và nguy cơ thấp

-  Tại phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0

+ Coi tất cả những người làm việc trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0 là F1.

+ Tổ chức cách ly tập trung ngay toàn bộ công nhân cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có bệnh nhân F0.

+ Thông báo ngay đến Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

- Tại các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc không có F0 thì tiến hành đánh giá nguy cơ và điều kiện làm việc thực tế tại nơi làm việc:

+ Nếu thấy vẫn có mối liên quan dịch tễ nào đó với phân xưởng có F0: Phối hợp với chính quyền địa phương quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả công nhân theo quy định; Lấy mẫu xét nghiệm với người cách ly tại nhà theo quy định.

+ Nếu thấy không có mối liên quan dịch tễ với phân xưởng có F0:

Tiếp tục rà soát F1 kỹ lưỡng bằng cách yêu cầu các công nhân tự nhớ và tự khai báo một lần nữa để tránh bỏ sót F1. Nếu có F1 thì tách ra và đưa đi cách ly tập trung ngay.

Yêu cầu công nhân phải khai báo y tế với chính quyền địa phương và y tế cơ sở nơi cư trú để phối hợp theo dõi và quản lý.

Tiêu độc khử trùng toàn bộ doanh nghiệp.

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của doanh nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ. Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện an toàn thì cho tạm dừng hoạt động ngay.

- Chỉ tiếp tục cho công nhân đi làm việc trở lại nếu doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp sau:

+ Yêu cầu công nhân tự theo dõi sức khoẻ ở nhà trước khi đến nơi làm việc. Bất cứ ai có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh: ốm, sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp thì phải ở nhà, không được đi làm và thông báo ngay cho y tế địa phương và doanh nghiệp biết để lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly.

+ Thành lập các tổ an toàn Covid để thực hiện nhiệm vụ hàng ngày thực chất, hiệu quả (Hướng dẫn nhiệm vụ tổ an toàn Covid-19 theo Phụ lục gửi kèm).

+ Hàng ngày theo dõi, giám sát sức khỏe công nhân chặt chẽ: đầu giờ làm việc, trong lúc làm việc. Bất cứ ai có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh: ốm, sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp thì thông báo ngay cho doanh nghiệp và y tế địa phương biết để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời.

+ Yêu cầu công nhân hàng ngày đi làm đến thẳng doanh nghiệp. Không giao tiếp, tiếp xúc với bên ngoài trên đường đi làm. Thực hiện theo trách nhiệm của người lao động phòng chống COVID-19 quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐ.

+ Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất.

+ Yêu cầu công nhân tự giác cách ly tại nhà sau giờ làm việc.

+ Phối hợp cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho công nhân theo quy định.

c. Tình huống 3: Phát hiện thêm các trường hợp dương tính trong doanh nghiệp. Các trường hợp dương tính xuất hiện trong một số ít phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc

Phân tích dịch tễ, đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong doanh nghiệp và tùy thuộc vào nguy cơ sẽ quyết định áp dụng thực hiện xử lý theo tình huống 1 hoặc 2.

d. Tình huống 4: Tất cả các mẫu xét nghiệm trong doanh nghiệp đều âm tính

- Tại phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0.

+ Coi tất cả những người làm việc trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có F0 là F1.

+ Tổ chức cách ly tập trung ngay toàn bộ công nhân cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có bệnh nhân F0.

+ Phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

- Tại phân xưởng/dây chuyền SX/khu vực sản xuất/vị trí làm việc không có F0 (Xử lý như mục (2) tình huống 2).

2.3 Phòng chống lây nhiễm trong khi xử lý dịch

- Đặc biệt chú ý phòng chống lây nhiễm cho công nhân trong khi phong tỏa tạm thời vì lúc đó thường xảy ra lộn xộn, nguy cơ lây nhiễm cao; trong khi đưa công nhân đi cách ly, trên xe ô tô và phòng chống lây nhiễm nghiêm ngặt tại các cơ sở cách ly tập trung.

- Phân loại nguy cơ F1 và sắp xếp khu vực cách ly tập trung theo nguy cơ từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc trong cơ sở cách ly tập trung.

- Do những F1 trong các cơ sở sản xuất thường có sự phơi nhiễm cao với F0 nên khi cách ly tập trung cần quản lý việc thực hiện cách ly thật chặt chẽ. Thực hiện xét nghiệm cho F1 định kỳ 3 ngày/1 lần, làm mẫu gộp theo cùng phòng cách ly hoặc 2 phòng liền kề nhau để phát hiện sớm F0 trong khu cách ly để xử lý kịp thời, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Lưu ý: Phải có danh sách công nhân đầy đủ và tất cả các công nhân đều được liên lạc và quản lý, đặc biệt với những công nhân ở các địa phương khác. Đảm bảo các công nhân có liên quan được xét nghiệm và cách ly đúng quy định. Quản lý chặt chẽ các công nhân thuộc diện cách ly tại nhà để tránh trường hợp khi phát bệnh tại nhà mà không được giám sát, không được xử lý kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng.

III. PHƯƠNG ÁN KHU CÁCH LY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHI CÓ CA NHIỄM BỆNH COVID-19:

1. Khu công nghiệp Bảo Minh: Bố trí khu cách ly tại Khu nhà ở xã hội trong khu công nghiệp với công suất 1.000 người.

2. Khu công nghiệp Hòa Xá: Bố trí khu cách ly tại khu nhà ở/ký túc xá công nhân của Công ty TNHH Youngone Nam Định, Công ty CP TCE Vina Denim, Công ty Việt Thuận và mốt số Công ty khác với công suất khoảng 700 người.

3. Khu công nghiệp Mỹ Trung: Bố trí khu cách ly tạm thời tại văn phòng của một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần may Sông Hồng (xưởng tại KCN Mỹ Trung), Công ty TNHH may YSS.

4. Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông: Bố trí khu cách ly tạm thời tại khu vực Nhà ở chuyên gia, khu điều hành của Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Rạng Đông.

Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với ngành Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện/thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cách ly cụ thể trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp. Huy động vật tư, thiết bị đáp ứng cho các khu cách ly tập trung (giường, chiếu, chăn, màn.) và nhân lực nấu ăn tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp thực hiện việc cung cấp các xuất ăn cho công nhân thuộc diện cách ly tại khu công nghiệp trong thời gian diễn ra dịch bệnh

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh

- Chỉ đạo khoanh vùng, cách ly khu vực có trường hợp nhiễm bệnh không để lây lan ra cộng đồng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc biện pháp cách ly cộng đồng trên phạm vi các địa phương có dịch theo Chỉ thị của Chính phủ.

- Chỉ huy, điều động lực lượng, xử lý tình huống trong suốt quá trình triển khai tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19.

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể. quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh; các đơn vị điều trị của lực lượng Công an, Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ sở y tế tư nhân tham gia cùng ngành y tế các cấp điều trị, cấp cứu, chăm sóc người mắc bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo yêu cầu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng phòng, chống dịch Covid -19, chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

- Báo cáo kịp thời về doanh nghiệp, đơn vị trong các khu công nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh; phối hợp tổ chức khoanh vùng, cách ly và tuyên truyền vận động công nhân thực hiện khai báo y tế, tham gia xét nghiệm phục vụ công tác điều tra dịch tễ phát hiện các ca F1. Huy động nhân, vật lực phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng dập tắt ổ dịch. Chỉ đạo các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh phối hợp tổ chức khoanh vùng, cách ly và tuyên truyền vận động công nhân thực hiện khai báo y tế, tham gia xét nghiệm phục vụ công tác điều tra dịch tễ phát hiện các F1 nhanh chóng. Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin người lao động, thông báo cho các địa phương nơi cư trú của công nhân để quản lý, truy vết, cách ly theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tạm ngừng sản xuất đối với các doanh nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các khu cách ly công nhân và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ, tổ chức đảm bảo ăn uống sinh hoạt cho công nhân cách ly và lực lượng phục vụ; thực hiện cách ly công nhân, thống nhất cụ thể với Sở Y tế về việc tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly trong khu công nghiệp và các giấy tờ liên quan kịp thời đúng quy định.

3. Sở Y tế

- Tổ chức cách ly và điều trị nghiêm ngặt các trường hợp nhiễm bệnh ngay sau khi phát hiện.

- Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương nhanh chóng khoanh vùng, cách ly nơi cư trú và trong doanh nghiệp có công nhân nhiễm bệnh; truy vết các đối tượng Fl, F2.. và tổ chức cách ly các đối tượng F1 (có nguy cơ nhiễm bệnh cao) tại các khu cách ly riêng. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Nhanh chóng triển khai thành lập các tổ cơ động phản ứng nhanh, được trang bị dụng cụ y tế, thuốc men, phương tiện để phát hiện và cấp cứu tại chỗ người bị nhiễm bệnh, sẵn sàng chuyển người bị nhiễm bệnh về khu cách ly điều trị; phối hợp với Công an, Quân sự thành lập các trạm gác, trạm kiểm dịch liên ngành, tại các đầu mối giao thông chính trên địa bàn của tỉnh để kiểm soát người ra, vào khu vực cách ly.

- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm phân loại, sơ cứu, cấp cứu kịp thời người nhiễm bệnh theo phác đồ của Bộ Y tế tại các khu cách ly điều trị. Đề nghị sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương và Bộ Y tế. Tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ, viện trợ về lực lượng, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp và tuyến trên hỗ trợ.

- Phun thuốc khử trùng tại gia đình, tại các doanh nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh và các khu vực xung quanh.

- Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch lan rộng, kéo dài.

4. Công an tỉnh

- Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Bảo đảm an ninh tại các khu vực cách ly y tế bắt buộc; chia sẻ thông tin về các trường hợp nghi nhiễm có liên quan tới các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đảm bảo an tinh trật tự trên địa bàn theo từng tình huống cấp độ dịch bệnh.

- Chú trọng công tác quản lý cư trú, “nắm hộ, nắm người” sớm phát hiện các trường hợp đã từng ở, đi, đến từ vùng dịch; phối hợp với lực lượng chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nơi cứ trú, lưu trú theo đúng quy định.

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nắm, quản lý người nước ngoài, việc thực hiện các quy định về cách ly y tế, phòng, chống dịch của người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan tới công tác phòng, chống dịch, đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Phợp với Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nhiệp tỉnh và các đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch, các biện pháp thực hiện cách ly công nhân tại khu công nghiệp. Chỉ đạo quản lý, điều hành tất cả các khu cách ly trong các khu công nghiệp khi đưa vào hoạt động và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức trực chiến 100% quân số, sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia phòng, chống dịch đồng thời chuẩn bị doanh trại thành lập các khu cách ly tập trung khi có lệnh.

- Chuẩn bị các phương tiện, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vận chuyển số F1 về khu cách ly tập trung.

- Chỉ đạo các điểm cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm từ các khu công nghiệp trên địa bàn chuyển đến.

- Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ nhân vật lực, thuốc men để bảo đảm cách ly, điều trị và xây dựng bệnh viện dã chiến.

6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan truyền thông thông tin

Tuyên truyền để người lao động chủ động khai báo các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, máy điện thoại cá nhân về các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm, xử lý nghiêm việc đăng tải, đưa các thông tin, tin đồn sai sự thật về dịch bệnh. Công khai đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp và các đơn vị được phân công tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân trên các phương tiện truyền thông để người lao động, doanh nghiệp được biết.

7. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định tạm ngưng hoạt động lưu thông đường bộ trên các tuyến liên quan đến khu công nghiệp và khu dân cư có trường hợp nhiễm bệnh, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm lưu thông trên các cung, tuyến đường khác.

- Lập kế hoạch huy động phương tiện giao thông để kịp thời vận chuyển người với số lượng lớn về các khu vực cách ly tập trung và vận chuyển thuốc men, hàng hoá.

8. Sở Công thương

- Triển khai các phương án cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung và khu dân cư nơi có trường hợp nhiễm bệnh.

- Triển khai ngay các giải pháp huy động nguồn lực toàn xã hội; dự trữ nguồn hàng, nguyên vật liệu tại chỗ; đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn, kể cả trong tình huống dịch bệnh lan rộng, nhiều khu vực bị cách ly.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, các doanh nghiệp trong thời gian nghỉ, doanh nghiệp dừng hoạt động do dịch bệnh; tham gia, phối hợp trong công tác xác minh các thông tin của người lao động trong các doanh nghiệp để phục vụ cho công tác điều tra dịch tễ.

10. Sở Tài Nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong các khu cách ly tập trung. Chỉ định đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

11. Sở Tài chính: Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tại các Khu công nghiệp theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

12. UBND huyện, thành phố (nơi có khu công nghiệp xảy ra dịch bệnh)

- Chỉ đạo lực lượng Y tế phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cách ly, điều trị trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 theo đúng phác đồ của Bộ Y tế; khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 tại các khu dân cư và trong các doanh nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh. Tổ chức các điểm cách ly các trường hợp F1 (tại khu dân cư, trong nhà máy, xí nghiệp). Phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Nhanh chóng cách ly ngay khu dân cư, doanh nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh không để lây lan ra cộng đồng, huy động các lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ để khống chế, phòng chống sự lây lan; làm tốt các biện pháp dập dịch, tiêu độc, khử trùng.

- Chủ động quyết định thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với doanh nghiệp, đơn vị, địa bàn có ca nhiễm COVID-19 và các khu vực dân cư có liên quan căn cứ trên cơ sở ý kiến chuyên môn của ngành Y tế.

- Phối hợp với Sở Công thương bảo đảm nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và các sở, ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác phòng, chống, xử lý dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Kịp thời phản ánh những khó khăn, đề nghị tỉnh hỗ trợ.

- Ở địa bàn cấp xã thành lập các nhóm giám sát phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây; đề nghị mọi người dân khai báo y tế và cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch, tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ lây bệnh cao.

- Thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát liên ngành thường xuyên kiểm tra theo ranh giới địa bàn, kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép, việc chấp hành quy định cách ly cộng đồng tại vùng có dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

13. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN

a. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN

- Triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị bao gồm người sử dụng lao động, đại diện các phòng ban, bộ phận y tế, nhân sự, công đoàn/tổ chức đại diện người lao động, an toàn vệ sinh lao động,... Trong đó bộ phận y tế là thường trực có nhiệm vụ tham mưu, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc,... Tổ chức công đoàn/đại diện người lao động có trách nhiệm phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tuyên truyền cho người lao động; phản ánh các khó khăn, vướng mắc và việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

- Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp cho người lao động và các cơ quan, đơn vị biết.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị:

+ Nội dung của kế hoạch bao gồm những nội dung cần triển khai; người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện; người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát; kinh phí đảm bảo thực hiện. Lập bản đồ các vị trí có nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc, ký túc xá/khu nhà ở công nhân. Kế hoạch phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp.

+ Kế hoạch phải bao gồm cả phương án xử trí và bố trí phòng để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hoặc có ca bệnh hoặc F1 hoặc F2 trong quá trình làm việc hoặc khi đang ở ký túc xá/khu nhà ở xã hội. Sắp xếp nhân lực, kinh phí phù hợp để thực hiện kế hoạch.

- Bố trí khu cách ly tại khu vực làm việc hoặc tại ký túc xá/khu nhà ở công nhân của người lao động tại doanh nghiệp.

- Ký cam kết với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

b. Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

- Thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp tại mục a nêu trên.

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan chức năng trong công tác truyền thông các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND các huyện/thành phố Nam Định và các Sở, ban ngành của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Bố trí cán bộ trực 24/24h, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong khu công nghiệp thuộc quyền quản lý và báo cáo kịp
thời tình hình, các trường hợp phát sinh về Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện/thành phố theo đường dây nóng.

- Chủ động bố trí nhân lực và chuẩn bị các vật lực cần thiết để phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng khoanh vùng, dập dịch khi có tình huống phát sinh trong khu công nghiệp.

- Phối hợp, thực hiện việc bố trí khu cách ly tại khu công nghiệp thuộc quyền quản lý theo yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan chức năng..

- Phối hợp với các đơn vị Công an kiểm tra, giám sát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại khu cách ly, các doanh nghiệp, khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

-------------------------------------

Phụ lục

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tổ an toàn Covid trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp

 (Kèm theo Kế hoạch số 5 4 /KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

  1. Mục đích

Giám sát và phòng, chống COVID-19 chủ động tại từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/vị trí làm việc của các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp.

  1. Cách thức tổ chức

- Các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cần thành lập các tổ phòng chống covid trong sản xuất gọi tắt là Tổ an toàn COVID. Mỗi phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/vị trí làm việc cần thành lập ít nhất 01 Tổ an toàn COVID. Mỗi tổ từ 3-5 người, thành phần nên gồm lãnh đạo các tổ/đội/nhóm; các công nhân có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu.

- Các Tổ an toàn COVID do giám đốc nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ra quyết định thành lập trong đó có phân công trách nhiệm phụ trách cụ thể cho từng tổ.

  1. Nhiệm vụ

Hàng ngày Tổ an toàn COVID thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của công nhân tại nơi làm việc, nơi sản xuất.

- Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân.

- Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế của công ty khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm; biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.

- Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công.

  1. Phòng tránh lây nhiễm cho Tổ an toàn COVID

Các thành viên Tổ an toàn COVID khi làm nhiệm vụ phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại nơi sản xuất/nơi làm việc để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com