Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các huyện Ý Yên, Xuân Trường

05:04, 29/04/2021

Ngày 29-4, Đoàn công tác số 1 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Ý Yên.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp huyện Ý Yên, từ ngày 15 đến ngày 18-4-2021, huyện Ý Yên đã hoàn thành việc tổ chức hiệp thương lần 3 giới thiệu 66 người trong danh sách chính thức giới thiệu bầu 39 đại biểu HĐND huyện ở 11 đơn vị bầu cử; các xã, thị trấn có 1.353 người trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử để bầu 794 đại biểu HĐND của 31 xã, thị trấn; trong đó có 2 người tự ứng cử. Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định với tổng số cử tri toàn huyện là 190.124 người (có 8.396 người đi làm ăn xa). Toàn huyện có 254 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 231 điểm bỏ phiếu tại nhà văn hoá các thôn, xóm, tổ dân phố; 9 điểm bỏ phiếu tại các cơ quan, trường học; 8 điểm bỏ phiếu tại các đình, chùa; 6 điểm bỏ phiếu nhờ nhà dân. Toàn huyện đã chuẩn bị đủ 508 hòm phiếu (254 hòm phiếu chính và 254 hòm phiếu phụ). UBBC huyện đã gửi danh sách, tiểu sử tóm tắt, phiếu bầu cử HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn về tỉnh. Huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc bầu cử. Tiểu ban an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo công tác y tế đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho UBBC huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời hướng dẫn các xã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Tiến.
Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yên Tiến.

Trước đó đoàn kiểm tra, giám sát của UBBC tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Yên Thành, Yên Tiến và Yên Lộc.  

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương huyện Ý Yên đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Thời gian tới, huyện cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành và kiến nghị của các xã, thị trấn để rà soát, thực hiện các khâu chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới là thời điểm nước rút, huyện cần tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị bầu cử, rà soát, đánh giá toàn bộ công tác chuẩn bị bầu cử tại tất cả các huyện, cấp xã, thôn; từ đó xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để xây dựng phương án thực hiện riêng cho từng địa phương đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo giữa huyện với các xã, thị trấn; giữa cấp xã với các thôn, xóm; giữa huyện với các cơ quan chức năng của tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. UBND huyện, UBBC huyện làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của UBBC tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên UBBC tỉnh đã đi kiểm tra, giám sát tại huyện Xuân Trường.

Đoàn kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên HĐND các cấp tại xóm 8, xã Xuân Thượng.
Đoàn kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên HĐND các cấp tại xóm 8, xã Xuân Thượng.

Đến nay, huyện Xuân Trường đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu đảm bảo tính chính xác; tổ chức niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và nhà văn hóa các xóm, đội để lấy ý kiến của nhân dân. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện Xuân Trường là 140.712 cử tri. UBBC huyện đã nhận thẻ cử tri và cấp phát về UBBC xã, thị trấn phục vụ kịp thời cho công tác viết thẻ cử tri tại các đơn vị. Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bầu cử với nhiều hình thức phù hợp như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế được tăng cường, UBBC huyện Xuân Trường đã nhận được 3 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó có 1 đơn xin rút, 2 đơn trùng nội dung; đã chỉ đạo bộ phận giải quyết đơn thư chuyển đơn đến các cơ quan phụ trách liên quan xem xét giải quyết. Huyện đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba số đại biểu chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 59 đại biểu; tổng số đại biểu ứng cử chính thức HĐND cấp xã là 866 đại biểu. Cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu chính thức ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy định. Các xã, thị trấn đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; chuẩn bị danh sách các ứng cử viên được bầu tại các đơn vị bầu cử để niêm yết theo đúng quy định. UBBC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu tại các đơn vị bầu cử của các xã, thị trấn. Tổng số có 158 đơn vị bầu cử và 160 khu vực bỏ phiếu. Trong đó 158 khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa và 02 khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Các địa điểm bỏ phiếu được đảm bảo thuận lợi và an toàn cho cử tri khi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Đoàn Văn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Xuân Trường và nhấn mạnh: Các cơ quan, địa phương trong huyện cần chú ý việc niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo phương án bảo vệ, tổ chức vệ sinh môi trường các khu vực bầu cử. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đảm bảo trang trọng, đúng quy định, thời gian. Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm pa nô, áp phích khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm; tuyên truyền trên đài truyền thanh các xã, thị trấn; tổ chức vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong thời gian bầu cử. Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, huyện và các địa phương cần giải quyết linh hoạt, triệt để, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nắm chắc danh sách cử tri đi làm ăn xa, cử tri mất năng lực hành vi dân sự một phần; chỉnh sửa một số thông tin đối với danh sách cử tri đảm bảo đúng luật. Những vấn đề phát sinh, UBBC huyện kịp thời báo cáo UBBC tỉnh để có phương án xử lý. Chú ý đảm bảo an toàn và có phương án, biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã Xuân Tiến, Xuân Thượng và Xuân Ngọc./.

Tin, ảnh: Thành Trung Hoàng Tuấn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com