Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

07:09, 08/09/2019

Ngày 6-9, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 2 năm (2018-2019) Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 2.300 cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở; kiểm tra, giám sát hơn 10 nghìn cuộc về các mặt xây dựng tổ chức Hội, chấp hành Ðiều lệ Hội; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Ðảng, Nghị quyết Ban Chấp hành Hội cấp trên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp Hội đều thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hầu hết cán bộ, hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội viên. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được kịp thời xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định. Các cấp Hội đều củng cố, kiện toàn Ban Kiểm tra; các nội dung về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã xem xét xử lý kỷ luật 27 cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật phải xử lý theo đúng điều lệ Hội.

Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, tổ chức kiểm tra 25% tổ chức Hội và 20% cán bộ Hội cơ sở; Hội cơ sở kiểm tra 25% chi, phân Hội và 20-25% cán bộ Hội. Các tổ chức Hội giám sát 100% tổ chức Hội cấp dưới trực tiếp; chi, phân Hội giám sát 100% hội viên. Kiểm tra 100% tổ chức Hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Kịp thời kiện toàn Ban Kiểm tra, bổ sung ủy viên Ban Kiểm tra các cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Hội các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; xem xét xử lý kỷ luật Hội kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình và đúng thẩm quyền; không để tồn đọng, kéo dài./.

Thanh Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com