Triển lãm tư liệu "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

07:08, 23/08/2019

Ngày 22-8, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mất của Người (1969-2019); là dịp ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết thành tựu, bài học sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

 Các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm.
Các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 700 tư liệu tiêu biểu, giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo bốn nội dung.

Phần thứ nhất có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - Sự nghiệp” với các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời thơ ấu và niên thiếu tại quê nhà, kinh thành Huế, đến hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản. Phần này cũng phản ánh quá trình Người vận động thành lập Đảng và trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Phần thứ hai là “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử” giới thiệu các tư liệu liên quan đến nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, đoàn viên và thanh niên, nhân dân lao động, phong trào cộng sản thế giới; tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; kế hoạch, chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

Phần thứ ba đề cập đến “Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trưng bày các tư liệu viết về các thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh...

Với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung thứ tư của trưng bày giới thiệu các tư liệu viết về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; báo cáo tổng kết cuộc vận động...

Triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hành trình 79 mùa xuân. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nội dung những bút tích chỉnh sửa, bổ sung của Người trong bản Di chúc thiêng liêng. Những bút tích Di chúc này gồm: Bản Di chúc đầu tiên của Người viết với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" gồm ba trang, do chính Người đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965.

Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Người và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bản bút tích Người viết năm 1968, bổ sung thêm một số đoạn, trong đó có đoạn mở đầu và đoạn nói "về việc riêng" đã viết trong bản năm 1965, và viết thêm một số đoạn. Cuối cùng là một bản viết tay năm 1969, viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc... Triển lãm là cơ hội để bạn đọc và nhân dân cả nước hiểu rõ thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đến hết ngày 20-9./.

Theo TTXVNBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com