Triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

08:02, 26/02/2016

Ngày 24-2-2016, Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh họp triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm giúp cho cử tri trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động đi tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được chia làm 3 đợt, gồm: đợt 1 từ tháng 2 đến ngày 15-4-2016, tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử, tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp. Các nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử và quyền bầu cử của công dân. Các bước hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đợt 2 từ ngày 16-4 đến ngày 22-5-2016, tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; danh sách, tiểu sử và chương trình vận động của ứng viên; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền, nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tổ chức trang trí, cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tuyên truyền không khí của cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt 3 từ ngày 23-5 đến ngày 30-6-2016, tập trung tuyên truyền về sự tham gia tích cực chủ động của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; kết quả các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử và dự kiến phân công thành viên tiểu ban trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tại các địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tuyên truyền. Đồng thời đề nghị các thành viên trong Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com