Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

11:02, 19/02/2016
Ngày 18-2-2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 11/UBND-VP gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Nội dung như sau: 
 
Thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 15-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 3-2-2016 của UBND tỉnh thực hiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và chương trình công tác của UBND tỉnh, của cơ quan, đơn vị đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 
1. Sở NN và PTNT: Theo dõi sát tình hình thay đổi thời tiết khác thường, hướng dẫn các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh việc gieo cấy vụ xuân, đảm bảo cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây đầu xuân 2016, nhất là tại khu dân cư, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên thôn đảm bảo kích cỡ, chủng loại. 
 
2. Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; theo dõi nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết, đề xuất các giải pháp bảo đảm lao động cho các doanh nghiệp.
 
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra về chấp hành niêm yết giá, thu phí các loại dịch vụ theo quy định tại lễ hội đầu Xuân, đặc biệt là phí trông giữ xe máy, ô tô và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu Xuân, bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phong tục, tập quán; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháynổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội.
 
Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu Xuân, nhất là lễ hội Đền Trần, đền Bảo Lộc và Phủ Dầy, đặc biệt là việc thu tiền đóng ấn đầu năm không đúng quy định.
 
5. Sở Y tế tiếp tục đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Xuân. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các lễ hội; đình chỉ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 
 
6. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các lễ hội đầu năm. Tiếp tục tăng cường kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đẩy mạnh kiểm soát tải trọng phương tiện, kiên quyết xử lý các trường họp vi phạm. 
 
7. Công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ; huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội, nhất là Lễ khai ấn Đền Trần; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. 
 
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân; động viên nhân dân tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
 
9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc sau Tết bảo đảm tiến độ và chất lượng, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và sản xuất kinh doanh. Không tổ chức tham dự lễ hội vào các ngày làm việc, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
 
10. UBND Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, huyện Mỹ Lộc tăng cường công tác quản lý tại các lễ hội, đảm bảo văn minh, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo đúng qui định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh về công tác quản lý lễ hội trên địa bàn.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
 
Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tham mưu việc kiểm điểm, đánh giá thực hiện văn bản này gắn với kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh theo tháng, quý I-2016, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com