Chung sức, đồng lòng, quyết tâm tạo đột phá mới, đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững
.

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm tạo đột phá mới, đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững

16:00, 18/01/2023

 

 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai triển khai Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường như xung đột quân sự Nga - Ukraine ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, quân sự, kinh tế toàn cầu, làm giá nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất tăng cao, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trong những tháng đầu năm đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 

Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh nên tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã sớm được kiểm soát vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên, kịp thời và nền nếp: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương lần thứ 5, 6 khóa XIII, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời sớm ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh về nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tích cực thực hiện đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng công tác quy hoạch cán bộ theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; báo cáo và đã được Trung ương phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định.

 

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02-6-2022 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập toàn tỉnh hiện còn 2.160 thôn (xóm), tổ dân phố, giảm 1.513 thôn (xóm), tổ dân phố (tỉ lệ giảm 41,19%). Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với việc kiện toàn nhân sự, tổ chức đảng đối với những nơi sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới; làm tốt “dân vận khéo”, “dân vận chính quyền”, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết “lương - giáo”, trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

 

 

Kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng: 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,07%, cao nhất từ trước đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,62%; giá trị hàng xuất khẩu vượt mốc 3 tỷ USD, tăng 14,4%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,5%; thu ngân sách Nhà nước đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 121% dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay toàn tỉnh có 182/204 xã, thị trấn (chiếm 89,2%) đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Giao Phong, huyện Giao Thủy được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

 

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thường xuyên được quan tâm và tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Ngành Giáo dục và Đào tạo 28 năm liền trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đứng thứ nhất toàn quốc về điểm trung bình các môn thi. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các loại tội phạm được kéo giảm đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức, xã hội đen, ma túy, cờ bạc, tệ nạn xã hội (nhất là ở khu vực Quất Lâm, Giao Thủy) được xóa bỏ.

 

 

Cùng với chú trọng các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp có tính đột phá để thu hút đầu tư. Trong đó tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng là tiền đề, cơ sở để thu hút đầu tư. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối trong tỉnh và với khu vực, quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ triển khai một số khu, cụm công nghiệp; tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, góp phần phát triển xanh, bền vững, tạo số thu ngân sách lớn. Đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố của cả nước, tăng 16 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm xếp hạng khá cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 7 bậc so với năm 2020; Chỉ số đánh giá về chuyển đổi số xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố.

 

 

Với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các giải pháp đồng bộ, Nam Định được đánh giá là một trong những điểm sáng trong cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư. Trong năm vừa qua, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 36 dự án với tổng số vốn đăng ký 31.146 tỷ đồng và 38,22 triệu USD (bao gồm 30 dự án đầu tư trong nước và 6 dự án FDI). Đã khởi công một số dự án lớn như: Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn thuộc tổ hợp thép xanh Xuân Thiện Nam Định, có tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng (đây là 1 trong 3 dự án thuộc Tổ hợp dự án thép xanh do Tập đoàn Xuân Thiện (Ninh Bình) đang xúc tiến quy trình đầu tư tại tỉnh Nam Định với số vốn đăng ký đầu tư rất lớn). Tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), nghiên cứu, khảo sát Khu công nghiệp (KCN) Hải Long (Giao Thủy) với quy mô khoảng 1.100ha; nhiều Tập đoàn công nghiệp, điện tử bán dẫn hàng đầu thế giới đã đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nam Định…

 

 

Với ý chí quyết tâm cao, sự nỗ lực lớn và các chủ trương, giải pháp đúng đắn, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Nam Định đang từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2022. Những thành tựu đó tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững tin tiến bước trên chặng đường mới.

 

 

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao, góp phần phát triển xanh, bền vững và tăng thu ngân sách cho tỉnh. Tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

 

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần tạo xung lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số giải pháp trọng tâm:

 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX) về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo phương châm giám sát diện rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

 

<img hideimage="null" src="http://baonamdinh.vn/file/e7837c02816d130b0181a995d7ad7e96/012023/anh-nho-1_20230109165704.jpg" style="float: center;width: 700px;"><br>

 

Hai là, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Triển khai hiệu quả các giải pháp và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế.

 

Ba là, nâng cao chất lượng, tiến độ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, công khai và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sớm hoàn thành Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy, vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên và vùng liên huyện Nam Trực - Trực Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Thiên Trường; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các thị trấn đến năm 2030…

 

 

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX) về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh; đẩy mạnh gia tăng quy mô nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chất lượng cao; ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, góp phần phát triển xanh, bền vững, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách.

 

Năm là, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025”; “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, xây dựng, phát triển kinh tế biển, ven biển trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh, kinh tế biển là động lực phát triển kinh tế của tỉnh: Sớm trình cấp có thẩm quyền quyết định mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, cầu Bến Mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu qua sông Đào; đường trục phía nam thành phố Nam Định; tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển; cầu vượt sông Đáy kết nối cao tốc Bắc Nam qua 2 tỉnh Nam Định - Ninh Bình; cầu Ninh Cường… góp phần giải quyết những điểm nghẽn về giao thông, đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển nhanh, bền vững.

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: KCN Dệt may Rạng Đông; KCN Mỹ Thuận; KCN Bảo Minh mở rộng… Hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và hoàn thiện thủ tục đầu tư KCN Hồng Tiến, KCN Trung Thành, huyện Ý Yên; KCN Hải Long, huyện Giao Thủy (VSIP nghiên cứu) và nhiều khu, cụm công nghiệp ở các huyện. Hỗ trợ nhà đầu tư sớm khởi công và triển khai xây dựng dự án Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định.

 

 

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu: Gắn với thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường. Triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

 

Bảy là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Thực hiện hiệu quả Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, duy trì thành tích nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và thi tốt nghiệp THPT. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội. 

 

Tám là, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, kéo giảm các loại tội phạm...

 

 

Bước vào một mùa Xuân mới với thời cơ và khát vọng về những bước phát triển đột phá trên nền tảng vững chắc của những thành tựu được bồi lắng, đắp xây qua các thời kỳ đã tạo tâm thế mới, khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nam Định tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; tạo bước đột phá và sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

 

Nhân dịp chuẩn bị chào đón Xuân mới Quý Mão 2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tôi xin gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh, kiều bào tỉnh ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc./.

 

 

 

 

 

 Xem thêm bình luận