Xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

08:07, 08/12/2022

Sau 15 năm triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã phát huy hiệu quả tích cực, thu hút được nhiều quần chúng tham gia, góp phần phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nam Định và chức sắc Phật giáo trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nam Định và chức sắc Phật giáo trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” hướng tới 3 mục tiêu lớn là: An toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn về địa bàn trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó để triển khai hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, các địa phương, đơn vị đã thống nhất ban hành 20 biểu mẫu ký cam kết thực hiện 3 nội dung tiêu chí mô hình đó là: Tự quản về con người, tài sản, địa bàn; tự phòng về tội phạm, tệ nạn, tai nạn và những phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự (ANTT); tự bảo vệ về con người, tài sản, địa bàn. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” sau 15 năm triển khai, nhân rộng đã đi sâu vào cuộc sống. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 20.203 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, giải quyết gần 80% vụ việc liên quan đến ANTT; phát hiện, ngăn chặn, thu hồi hàng nghìn tài liệu có nội dung xấu liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; qua đó khiếu tố giảm trên 4% theo từng năm, năm 2007 toàn tỉnh có 89 điểm khiếu tố, đến nay giảm xuống còn 24 điểm… Mô hình đang góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về ANTT theo quy định của Bộ Công an. Đối với cấp xã, phường, thị trấn thông qua mô hình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi cá nhân, hộ gia đình chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT. Làm tốt công tác phòng ngừa và tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; tham gia hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện các nội dung “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn an toàn về ANTT. Đến nay, toàn tỉnh có 98,7% xã, phường, thị trấn và 94,8% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, thông qua mô hình đã vận động cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về ANTT; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan, đơn vị, cá nhân, củng cố hệ thống phòng cháy chữa cháy; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết để cán bộ, công nhân viên không liên quan tới tội phạm, ma tuý và các tai, tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách vững mạnh; gắn việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, doanh nghiệp. Kết quả phân loại, đến nay có 97,7% cơ quan và 82,9% doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT. 

Trong cơ sở giáo dục, nội dung “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được cụ thể hoá bằng nhiều mô hình phù hợp, tiêu biểu như: “An toàn trường học”, “Mái trường không có ma tuý và tệ nạn xã hội”, “Cổng trường an toàn”, “Giáo viên chủ nhiệm làm ANTT giỏi”, “Ký túc xá tự quản”, “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”. Đến nay, các mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong nhà trường đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp được đông đảo cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực. Toàn tỉnh hiện có 98,7% số cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về ANTT… Mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã trở thành thiết chế đảm bảo ANTT ở cơ sở, là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Những nội dung của mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” với 3 mục tiêu an toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn về địa bàn hiện được đưa vào nội dung hương ước của 1.964 thôn, xóm và trên 5.000 nội quy trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Vì thế, sau khi được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đến nay đã có 182/204 xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí NTM nâng cao. Quá trình xây dựng NTM đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao, tỷ lệ hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng qua các năm. Nếu như năm 2007, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 67%; đến nay đã tăng lên 87,2%; tỷ lệ thôn, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng từ 31,3% lên 98%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng từ 61,2% lên 85,5%… Bên cạnh đó, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” vùng đồng bào các tôn giáo được phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, phát huy hiệu quả trong đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Với nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với cơ quan MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Thông qua mô hình, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ… Đặc biệt, mô hình đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, giai đoạn từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 8.587 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 86%, riêng các vụ trọng án tỷ lệ điều tra đạt 100%. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được tăng cường; chú trọng lĩnh vực phòng ngừa, nhân rộng mô hình “Cai nghiện ma túy và quản lý đối tượng sau cai” theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Trong 15 năm qua, lực lượng Công an đã triệt phá 632 tụ điểm ma túy, thu giữ 311 bánh heroin, 155kg ma túy tổng hợp dạng đá, 110.119 viên ma túy tổng hợp, 5,4kg ketamine, 3kg cần sa, l,3kg cỏ Mỹ. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường được mở rộng, đã xác lập, khám phá 151 chuyên án, khởi tố 225 vụ, 601 bị can. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy được áp dụng phù hợp với từng địa bàn, giai đoạn cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh.

Thời gian tới, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” tiếp tục được duy trì, nhân rộng theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới nội dung, hình thức bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, từng lĩnh vực, địa bàn, nhất là những địa bàn phức tạp về ANTT. Tiếp tục củng cố, duy trì đẩy mạnh các mô hình phong trào đã xây dựng theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”; đồng thời định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc làm động lực, nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng trong giai đoạn mới./.

 Bài và ảnh: Xuân Thu
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com