Giao Thủy đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

08:14, 07/12/2022

Thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), thời gian qua, huyện Giao Thủy đã quan tâm, chủ động thực hiện hiệu quả công tác THTK, CLP trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động…, qua đó góp phần tăng cường nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 

Diện mạo nông thôn mới xã 
Bình Hòa.
Diện mạo nông thôn mới xã Bình Hòa.

Để việc thực hiện THTK, CLP đạt hiệu quả, chất lượng, UBND huyện Giao Thủy đã cụ thể hóa các kế hoạch hành động, cập nhật kịp thời văn bản hướng dẫn liên quan, quán triệt thực hiện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về HĐND, UBND huyện để tổng hợp, giám sát. Việc THTK, CLP trên địa bàn huyện được triển khai, cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể. Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện chủ động sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được kiện toàn, sắp xếp theo quy định; thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điện tử, cổng thông tin điện tử, thư công vụ để giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, ngân sách Nhà nước; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cả cấp huyện và xã. 

Trong quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động, huyện đẩy mạnh hoạt động quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại; trang, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức. Các cơ quan đã quan tâm mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng phương tiện, bảo quản phương tiện và sử dụng nguyên liệu theo đúng mức tiêu hao. Huyện đã thực hiện thanh lý 3 ô tô, giảm 50% số xe ô tô phục vụ công tác; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; hạn chế các cuộc họp không cần thiết. Đặc biệt, trong 2 năm 2020-2021, trước bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nguồn thu ngân sách Nhà nước bị giảm mạnh, huyện đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm để bổ sung nguồn lực chi cho phòng, chống dịch bệnh. Nguồn tiết kiệm được huyện tiếp tục tái đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi khác tại các địa phương nhằm phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Với đặc thù ven biển, huyện đã quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh hưởng đến môi trường. Trong đó, huyện đã thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thuỷ thời kỳ 2021-2030; hàng năm đều tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất và đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng luật định. Qua đó giúp huyện cân đối được nguồn lực đất đai cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở để quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, sử dụng đất đai, đáp ứng nhu cầu đất đai của các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả cao... Việc THTK, CLP quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường được huyện tăng cường giám sát, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích đất đai, mặt nước sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm trái quy định. Huyện đã khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước; hàng năm UBND huyện và các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch và phương án để sử dụng nguồn tài nguyên mặt đất, mặt nước theo đúng quy định. Đẩy mạnh kinh tế hóa trong quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên nước, nâng cao mức đóng góp cho nền kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, nhằm kịp thời phát hiện, chỉnh đốn và tháo gỡ khó khăn, xử lý sai phạm, nhất là trong các lĩnh vực “nhạy cảm” như quản lý ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước, xây dựng cơ bản... huyện cũng thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong THTK, CLP tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, công tác THTK, CLP ở Giao Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước, đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công... Thời gian tới, UBND huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện THTK, CLP. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các biện pháp THTK, CLP gắn với phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com