Đẩy mạnh công tác phòng, chống và ngăn chặn bạo lực gia đình

09:01, 02/12/2022

Thời gian qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh. Để thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều mô hình, hoạt động nâng cao chất lượng công tác gia đình và PCBLGĐ, góp phần giảm thiểu tình trạng BLGĐ trên địa bàn.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững xã Yên Phong (Ý Yên).

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững xã Yên Phong (Ý Yên).

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Sở VH, TT và DL đã đẩy mạnh tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và PCBLGĐ. Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; tổ chức bình xét công khai, dân chủ, đúng quy trình trong việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; tổ chức động viên, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, nhân rộng các mô hình “Gia đình bình đẳng, ấm no và hạnh phúc”; “Gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hóa”, “Gia đình học tập”... Hàng năm, tỷ lệ gia đình được đánh giá, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (theo Nghị định 122/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ) toàn tỉnh ước đạt từ 87-89%.

Triển khai thực hiện công tác PCBLGĐ, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả; trong đó xác định đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển xã hội bền vững, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở VH, TT và DL đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; hướng dẫn các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Năm 2021, Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu các mô hình, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa xâm hại, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đẩy mạnh truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em... Công an tỉnh thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025... Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền thông điệp về gia đình và PCBLGĐ với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, gồm các nội dung: đề cao vai trò mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, giữa gia đình và xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, hiện đại trên cơ sở gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương… Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật PCBLGĐ được các địa phương, cơ sở lồng ghép trong hoạt động hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác gia đình và xây dựng gia đình văn hóa. Qua thanh tra, kiểm tra đã khắc phục, hạn chế các vấn đề còn tồn tại trong triển khai thực hiện công tác PCBLGĐ tại các địa phương. Năm 2021, toàn tỉnh có 50 hộ có BLGĐ, 55 vụ BLGĐ; trong đó có 7 vụ bạo lực về tinh thần, 44 vụ bạo lực về thân thể, 2 vụ bạo lực về tình dục, 2 vụ bạo lực về kinh tế. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có những biện pháp xử lý kịp thời; trong đó góp ý, phê bình 53 người, xử phạt vi phạm hành chính 2 người, xử lý hình sự (phạt tù) 6 người. Để công tác PCBLGĐ ngày càng hiệu quả, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 192 mô hình PCBLGĐ (theo chuẩn của Bộ VH, TT và DL), 285 CLB gia đình phát triển bền vững, 905 nhóm PCBLGĐ, 1.069 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 68 số điện thoại đường dây nóng. Các mô hình, nhóm PCBLGĐ, CLB gia đình phát triển bền vững được triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ sở với những nội dung sinh hoạt đa dạng như: xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; cách ứng xử, xử lý mâu thuẫn trong gia đình; các biện pháp PCBLGĐ; phê phán các hành vi BLGĐ; phổ biến các kiến thức chăn nuôi, phát triển kinh tế…; qua đó đã từng bước ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi BLGĐ, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ BLGĐ đến các mối quan hệ, từng cá nhân trong gia đình và xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác gia đình và PCBLGĐ, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giá trị của gia đình trong tình hình mới; tăng cường tổ chức tập huấn phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong ứng xử gia đình, nâng cao địa vị, vai trò của các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội. Huy động sức mạnh trong dư luận xã hội, định hướng dư luận trong PCBLGĐ. Nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực của người phụ nữ trong gia đình và xã hội thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt các mô hình, CLB và các trung tâm tư vấn về hôn nhân và gia đình. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, nếp sống văn minh. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân từ 16 tuổi trở lên thực hiện các tiêu chí “Người tốt, việc tốt”, “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, xây dựng “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển. Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hoá, phát triển lĩnh vực gia đình, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com