Các cấp Hội Nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa

08:59, 17/11/2023

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã phát động, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”) gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; qua đó phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xây dựng văn hóa nông thôn có bản sắc riêng.

Hội viên nông dân xã Yên Ninh (Ý Yên) tích cực tham gia các hoạt động thể thao, nâng cao đời sống tinh thần.
Hội viên nông dân xã Yên Ninh (Ý Yên) tích cực tham gia các hoạt động thể thao, nâng cao đời sống tinh thần.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội tiếp tục vận động nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí, trong đó tích cực ủng hộ kinh phí, ngày công lao động xây dựng các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của hội viên và các tầng lớp nhân dân. 5 năm qua, hội viên, nông dân tiếp tục hiến 74.338m2 đất; góp 10.629 ngày công và trên 12 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tiêu biểu tại huyện Hải Hậu, với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên nông dân, 100% đơn vị cấp xóm có diện tích nhà văn hóa, khu thể thao có quy hoạch diện tích đất đạt chuẩn theo quy định. Trong 2 năm qua, các xóm, tổ dân phố đã nâng cấp, sửa chữa các hạng mục của 143 nhà văn hóa, hoàn thiện 27 khu thể thao. Toàn huyện có 218/390 xóm, tổ dân phố có cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí NTM kiểu mẫu. Các xóm còn lắp đặt thêm 95 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, nâng tổng số bộ dụng cụ thể thao ngoài trời toàn huyện đến nay lên 431 bộ tại 100% đơn vị cấp xóm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của huyện phát triển sôi nổi, rộng khắp. Bình quân mỗi xóm có ít nhất 3 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên tại nhà văn hóa…

Trong xây dựng đời sống văn hóa, các cấp HND trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò của gia đình, những tiêu chí cụ thể của “Gia đình nông dân văn hóa” để đăng ký phấn đấu thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi gia đình hội viên. Với mục tiêu xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp HND trong tỉnh đã triển khai đồng bộ phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bình quân mỗi năm đã có 252 nghìn hộ nông dân đăng ký, trong đó có trên 129 nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực tuyên truyền, vận động thành viên trong gia đình và nhân dân đoàn kết tương trợ cộng đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của địa phương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như HND các cấp huyện Vụ Bản vận động cán bộ, hội viên thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 5-5-2021 của BCH Đảng bộ huyện về “Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”. HND huyện Hải Hậu vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa theo Hướng dẫn số 70 ngày 18-5-2022 của UBND huyện. Thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, 5 năm qua, các cấp Hội phối hợp tổ chức 317 hội nghị truyền thông và đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho trên 35 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân. Nhờ đó, toàn tỉnh có 301.548 hội viên nông dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 95%, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong tỉnh.

Để thực hiện tiêu chí môi trường cảnh quan sạch đẹp tại các “Khu dân cư văn hóa”, cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực triển khai, nhân rộng các mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, “Vườn kiểu mẫu”; các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”, tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp. Phong trào chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nâng cấp công trình vệ sinh, sử dụng nước hợp vệ sinh được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống và sức khỏe cho gia đình hội viên. Ngoài ra, các cấp HND trong tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; hội thi “Kiến thức nhà nông”, “Nhà nông đua tài”, liên hoan “Tiếng hát đồng quê”, giải cầu lông, giải bóng chuyền “Bông lúa vàng”…, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho nông dân sau những ngày lao động vất vả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Với nhiều hoạt động thiết thực trong việc vận động nông dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đến nay, toàn tỉnh có 247.749 hộ gia đình nông dân đạt chuẩn gia đình văn hóa. Các gia đình văn hóa đều là những hạt nhân tích cực trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, là những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng khen thưởng, biểu dương các gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiêu biểu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com