Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định

14:31, 17/11/2023

Sáng 17-11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức. Tham gia Đoàn công tác có: GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự; Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình công tác giám sát và phản biện xã hội về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả cụ thể hoá, triển khai thực hiện Kết luận số 93 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh trình bày báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Xác định đội ngũ trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh trong chiến lược phát triển, tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội tỉnh); tạo điều kiện pháp lý, môi trường thuận lợi để trí thức hoạt động, phát triển; gắn kết trách nhiệm giữa Liên hiệp Hội tỉnh với các Hội thành viên trong việc phối hợp hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội. Đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh đã có 15 thành viên với trên 35 nghìn hội viên. Những năm qua, công tác đoàn kết, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh được thực hiện tốt; đội ngũ trí thức của tỉnh phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi, giải pháp thu hút nhân tài, lực lượng trí thức của tỉnh đã thực hiện nhiều đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ngành, địa phương trong tỉnh tích cực chỉ đạo, khuyến khích sáng tạo, tôn vinh trí thức, qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng các Giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ”, Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật” và Cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm tôn vinh, biểu dương những trí thức khoa học và công nghệ, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Tỉnh mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu lựa chọn, phát triển một số loại hình tổ chức, diễn đàn khoa học và công nghệ nhằm tạo cơ chế khuyến khích trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; nghiên cứu, tham gia vào các chương trình, đề án lớn và những yêu cầu thực tiễn của tỉnh đang đặt ra, để nâng cao năng lực và trình độ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Hùng trình bày báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Hùng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về những đóng góp của Liên hiệp Hội tỉnh, cũng như đội ngũ trí thức ở một số lĩnh vực; công tác tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đánh giá một số hạn chế, khó khăn, các ý kiến đại diện tỉnh Nam Định kiến nghị: Trung ương tiếp tục chỉ đạo thống nhất về cơ cấu tổ chức từ Trung ương tới địa phương. Trong đó quy định rõ những cán bộ làm công tác chuyên trách tại Liên hiệp Hội địa phương là công chức hay viên chức. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và biên chế cho các Liên hiệp Hội và các hội thành viên hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh những kết quả nổi bật mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, giai đoạn 2021-2023, Nam Định có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 8,8%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tỉnh đã có 190/204 xã, thị trấn (93,1%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và 22/188 xã (11,7%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại với nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích gần 30 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đoàn công tác bức tranh tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử - văn hoá của tỉnh Nam Định.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đoàn công tác bức tranh tháp Phổ Minh - biểu tượng lịch sử - văn hoá của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình phát triển hàm lượng khoa học, công nghệ đóng góp vào tăng trưởng GRDP còn ở mức độ vừa phải, nên tỉnh Nam Định rất quan tâm để tiếp tục nâng cao tỷ lệ đóng góp của khoa học, công nghệ vào tăng trưởng kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với tỉnh Nam Định và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, nhất là trên các lĩnh vực phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật cho người dân; tham gia phản biện, giám định xã hội.

Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Nam Định nhân buổi làm việc
Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Nam Định nhân buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả tỉnh Nam Định đạt được thời gian qua. Những kết quả đó khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục cụ thể hóa, nhanh chóng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về trí thức vào cuộc sống. Liên hiệp Hội tỉnh sớm thành lập Đảng đoàn; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức khoa học và công nghệ. Tiếp tục chỉ đạo, có nhiều hình thức phù hợp để tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội tỉnh. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cao hơn nữa đối với Liên hiệp Hội tỉnh Nam Định./.

Tin, ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com