Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

09:27, 22/09/2023

Sáng 22-9, tại Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.
Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội.
Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại biểu HND một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trong tỉnh cùng 295 đại biểu đại diện cho trên 305 nghìn hội viên HND trong toàn tỉnh.

Các đồng chí trong Ban TVTU và các đại biểu dự Đại hội.
Các đồng chí trong Ban TVTU và các đại biểu dự Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh luôn bám sát mục tiêu, định hướng của Trung ương HND Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, đoàn kết, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ X đề ra. Nổi bật là, các cấp Hội thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14.968 hội viên; tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 305.344 hội viên. Qua phân loại, đánh giá hàng năm, số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt từ 90% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, TVU, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đẩy mạnh. Bình quân mỗi năm đã có 252 nghìn số hộ nông dân đăng ký, trong đó có trên 129 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh có nhiều đổi mới. Tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý trên 35 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng 183 mô hình HTX, tổ hợp tác, chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp; cho 2.063 hộ vay qua 357 dự án, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động. 5 năm qua, Hội đã phối hợp tổ chức 359 lớp dạy nghề cho gần 12 nghìn lượt người; trực tiếp và phối hợp tổ chức trên 2.300 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 285 nghìn lượt hội viên, nông dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, hội viên, nông dân tiếp tục hiến 74.338m2 đất; góp 10.629 ngày công, đóng góp trên 12 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Có 209/209 cơ sở Hội, 2.018/2.018 chi Hội có mô hình, việc làm cụ thể tham gia xây dựng NTM.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong tập hợp, vận động nông dân, đẩy mạnh các phong trào nông dân. Phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu cụ thể: hàng năm phát triển mới 2.000-2.500 hội viên, 93% cơ sở, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển bền vững”.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển bền vững”.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Thành lập mới 90 tổ HND nghề nghiệp, 30 chi HND nghề nghiệp. Hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hỗ trợ thành lập mới từ 15 HTX và 50 tổ hợp tác trở lên. 100% số hộ hội viên cam kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 100% cơ sở và 70% chi Hội thực hiện mô hình tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hàng năm đạt trên 10%.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận các nội dung: kinh nghiệm tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vai trò của các cấp HND trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; công tác phối hợp với các tổ chức tín dụng, tạo nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các hoạt động hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể...

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích và đóng góp mà tổ chức Hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp HND trong tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện của hội viên, nông dân, thực sự là cầu nối gắn kết nông dân với cấp ủy, chính quyền; tăng cường tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng nông dân tiêu biểu.
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng nông dân tiêu biểu.

Bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương HND Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động hội viên, nông dân đồng thuận, thực hiện tốt công tác giải tỏa, đền bù, hỗ trợ tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm đúng tiến độ; thực hiện tốt chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “đô thị hóa nông thôn”, “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mang dòng chữ: "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển bền vững" thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tin tưởng vào Ban Chấp hành HND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu 31 đại biểu vào Ban Chấp hành HND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Tin: Lam Hồng
Ảnh: Văn Huỳnh

                                                                                                                                                                 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com