Cụm thi đua các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023

17:43, 30/03/2023

Chiều 30-3, tại trụ sở UBND huyện Ý Yên, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Các đồng chí: Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đức Hạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố dự hội nghị.

 Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho nhân dân và cán bộ các huyện Vụ Bản và Nam Trực.
Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho nhân dân và cán bộ các huyện Vụ Bản và Nam Trực.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua các huyện, thành phố được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, góp phần vào thành tích chung của cả tỉnh.

Với chủ đề: “Đoàn kết, vượt khó – Chủ động thích ứng – Điều hành linh hoạt – Đổi mới, sáng tạo – Kịp thời, hiệu quả”, năm 2023 Cụm thi đua các huyện, thành phố ban hành Chương trình hành động triển khai phong trào thi đua, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, đảm bảo phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại”. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Nam Định; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án trọng điểm. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội như: “Dạy tốt, học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… Tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến Cụm thi đua các huyện, thành phố ký kết thi đua.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh chứng kiến Cụm thi đua các huyện, thành phố ký kết thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh biểu dương Cụm thi đua các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt các mục tiêu giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí đề nghị Cụm thi đua các huyện, thành phố tích cực chủ động triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023 do Trung ương và UBND tỉnh phát động; xây dựng các điển hình tiên tiến để nhân rộng; thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là ở cơ sở, để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đã trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 cho nhân dân và cán bộ các huyện Vụ Bản và Nam Trực; trao Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc năm 2022 cho nhân dân và cán bộ các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Mỹ Lộc và chứng kiến các đơn vị trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023./.

Tin, ảnh: Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com