Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-2022): Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

08:04, 22/12/2022

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng - an ninh (QPAN), tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại đội pháo 37mm (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 
Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Đại đội pháo 37mm (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 

Theo đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở địa phương; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch… Cùng với đó, công tác củng cố vững chắc nền QPTD và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh rộng khắp”; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự được nâng cao... Tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố, bảo đảm tác chiến của các sở, ngành; chỉ huy - cơ quan một bên, hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh; diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ, giai đoạn 2020- 2025. Xây dựng, triển khai kế hoạch ứng phó các thảm họa theo Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Hàng năm, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; chủ động trong công tác đối ngoại nhân dân.

Kết quả nổi bật là các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ, củng cố nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hệ thống chính trị và LLVT tỉnh được coi trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục QPAN cho các đối tượng, học sinh và toàn dân, năm 2022, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; cử 39 đồng chí đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Trường Quân sự Quân khu; mở 12 lớp cho 911 cán bộ đối tượng 3; 100 lớp cho 9.780 cán bộ đối tượng 4; 7 lớp cho 562 chức sắc, chức việc, tôn giáo. Đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, DQTV, dự bị động viên. Từ đó nhận thức của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực. Để xây dựng lực lượng DQTV vững chắc, hàng năm, Trung đội dân quân các xã, thị trấn đã tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt nhiều thành tích cao. Tiêu biểu như Hội thi tìm hiểu pháp luật DQTV đạt giải ba cá nhân, Hội thi các câu lạc bộ võ thuật toàn quân đạt 2 huy chương đồng cá nhân; Hội thi do Cục Phòng không Lục quân tổ chức đạt giải ba cá nhân. Trong các hội thi, hội thao cấp Quân khu, Trung đội Thông tin (Bộ CHQS tỉnh) tham gia Hội thi cán bộ thông tin đạt giải ba cá nhân; Đại đội Thiết giáp tham gia Hội thao lực lượng Tăng thiết giáp đạt giải ba toàn đoàn...

Để xây dựng tiềm lực về kinh tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn coi trọng chỉ đạo việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với QPAN. Theo đó, năm 2022, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của chính quyền các cấp; sự tích cực, chủ động tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện của các sở, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp do vậy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng sản phẩm GRDP tăng 9,07%, cao nhất trong những năm gần đây và cao hơn trung bình chung cả nước. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay toàn tỉnh có 182/204 (đạt 89,2%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách đạt 136% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình giao thông trọng điểm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đại tá Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “LLVT tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng nền QPTD vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, tự cường, ngày càng vững mạnh ổn định, lâu dài. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể trong  xây dựng nền QPTD, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quản lý tốt tình hình, chủ động ngăn ngừa, xử trí có hiệu quả các tình huống về QPAN trên địa bàn. Đặc biệt thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com