Thông báo thanh lý tài sản 

07:43, 10/05/2023

Căn cứ quyết định 871/QC-HĐTV-QLĐT ngày 22/12/2021 của chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank ban hành quy chế đầu tư, mua sắm, thuê, cho thuê và quản lý tài sản trong hệ thống Agribank.

 - Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-NHNo-TH ngày 24/06/2022 của Giám đốc Agribank  Nam Định v/v Thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2022.

- Căn cứ biên bản họp hội đồng thanh lý ngày 21/02/2023 của Hội đồng thanh lý Agribank chi nhánh  Nam Định v/v xác định lại phương thức thanh lý tài sản cố định.  

- Căn cứ văn bản 12980/NHNo-QLĐT ngày 20/12/2022 của Tổng Giám đốc Agribank về việc Thanh lý tài sản cố định 

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2304299/CT-DHA ngày 19/04/2023 của Công ty TNHH tư vấn và định giá DHA;

 Trên cơ sở hiện trạng thực tế của tài sản cần thanh lý và thực hiện thông báo số 12980/NHNo- QLĐT  ngày 20/12/2022 của Tổng Giám đốc Agribank; Hội đồng thanh lý tài sản Agribank Nam Định trân trọng thông báo về việc bán thanh lý tài sản. Bao gồm:

1. Tên tài sản thanh lý:

2. Hình thức bán thanh lý:  Bán qua trung tâm đấu giá, nếu tổ chức hoặc các nhân trả giá cao nhất qua các phiên đấu giá là người được sở hữu tài sản.

3. Thời gian thanh lý: Tài sản thanh lý do Trung tâm bán đấu giá thông báo trên các kênh và phương tiện thông tin đại chúng.

   (Trung tâm đấu giá là đơn vị được Agribank chi nhánh Nam Định ký hợp đồng thuê để tổ chức bán đấu giá).

4. Các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có nhu cầu mua lại để tái sử dụng hoặc tái chế...  xin liên hệ: Ông Ngô Văn Đa - Phòng tổng hợp Agribank chi nhánh Nam Định. Địa chỉ: Số 315 – Trần Hưng Đạo – Tp Nam Định.

 GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hướng

 Đã kýBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com