Thông báo về việc đính chính Thông báo số 2652/TB-UBND Ngày 16/12/2022 của UBND huyện Nam Trực

07:53, 12/01/2023

Ngày 16/12/2022, UBND huyện Nam Trực ban hành Thông báo số 2652/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022. Do sơ suất trong khâu đánh máy, soát xét nên Thông báo số 2652/TB-UBND của UBND huyện có sai sót về kỹ thuật, UBND huyện Thông báo đính chính lại như sau:

Tại điểm b khoản 2 mục II, có ghi trình độ chuyên môn Đại học trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng Cầu- Đường; Kỹ thuật công trình xây dựng nay đính chính lại là Kỹ thuật xây dựng Cầu- Đường; Kỹ thuật công trình xây dựng.

Thông báo này niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nam Trực, trụ sở Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Trực tại địa chỉ: http://namtruc.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http: //baonamdinh.com.vn.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Quang TuyểnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com