Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

12:16, 27/12/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT- BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Công văn số 1075/UBND-VP8 ngày 21/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TIẾP NHẬN

1.Số lượng tiếp nhận vào làm viên chức: 02 người.

2. Vị trí việc làm tiếp nhận:

- 01 ví trí Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo, thống kê, kiểm kê đất đai, tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuân Trường.

- 01 vị trí Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo, thống kê, kiểm kê đất đai, tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vụ Bản.

- Chức danh nghề nghiệp: Địa chính viên hạng III - Mã số V.06.01.02.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN

1. Về điều kiện, tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:

- Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Được cơ quan có thẩm quyền quản lý đồng ý cho thuyên chuyển công tác.

2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành quản lý đất đai, địa chính.

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III.  QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC

Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 16/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, số 1A Trần Tế Xương, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1. Thời gian kiểm tra, sát hạch: Dự kiến ngày 27/02/2023.

2. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, số 1A Trần Tế Xương, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định.

 Trên đây là thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. Thông báo này được:

- Niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tại địa chỉ: http://sotnmt.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo điện tử Nam Định tại địa chỉ: http://baonamdinh.com.vn.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tiếp nhận và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tại địa chỉ: http://sotnmt.namdinh.gov.vn, niêm yết công khai tại địa chỉ đã nêu ở trên./.

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn SơnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com