Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước

18:15, 02/02/2023

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh liên tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đi sâu hơn vào từng cơ quan, đơn vị và ngày càng thực chất hơn. Qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành, địa phương khen thưởng, tôn vinh; nhiều mô hình hay được nhân rộng lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) trong công cuộc đổi mới.
Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) trong công cuộc đổi mới.

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, qua đó, 14/14 cụm, khối thi đua của tỉnh đều có những cách làm mới nhằm huy động sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng của toàn xã hội đóng góp tích cực vào việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Ở Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể của tỉnh, phong trào thi đua được đẩy mạnh trước hết từ công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thường xuyên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ chế, chính sách của tỉnh trong việc thu hút đầu tư; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về ý nghĩa, lợi ích các công trình, dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội; việc chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phát động đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua khẳng định, cùng với mở rộng tuyên truyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu” và cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Khối thi đua cũng làm tốt công tác phát huy dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Cụ thể, năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp và 2 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến sau các kỳ họp với nhân dân, cử tri trong toàn tỉnh; phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức 36 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với gần 1.000 cử tri tham dự. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh… Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham gia và tổ chức 472 cuộc giám sát việc thực hiện các nguồn vốn vay cho phụ nữ; tham gia các buổi gặp mặt đối thoại chính sách giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đại diện phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định… Các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực lãng phí; phản ánh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, mất dân chủ, không công khai minh bạch của cán bộ công chức, các cơ quan Nhà nước; các hoạt động kinh doanh trái pháp luật của doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, phản ánh trực tiếp trong các cuộc họp ở khu dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố... Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực chỉ đạo cơ sở phối hợp thực hiện khá tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội, thăm tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách…

Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội có 7 cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Khối trưởng Khối thi đua cho biết, trong năm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh phát động. Đặc biệt, Khối thi đua đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; tham mưu triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn cách làm giàu, khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tham mưu phát động phong trào thi đua “Nam Định chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Cùng với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động, các cơ quan, đơn vị trong Khối còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương phát động, đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, góp phần phòng, chống tham nhũng”; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định”; “Nam Định chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu”. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh đã hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh vượt qua những khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn tỉnh có 668 trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia; có 587 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; 10/10 huyện, thành phố đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS có 2 huyện đạt mức độ 2 và 8 huyện đạt mức độ 3. Chất lượng giáo dục được duy trì và có bước phát triển. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nam Định xếp thứ nhất toàn quốc… Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát động các phong trào thi đua  với nội dung: Cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử; quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất chương trình theo hướng đồng bộ và hiệu quả qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực, tận tâm hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao…

Theo tổng hợp của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, đến hết ngày 30-12-2022, tất cả 14/14 cụm, khối thi đua của tỉnh đều hoàn thành tổng kết công tác thi đua khen thưởng, bình xét thi đua và phát động phong trào thi đua mới. Trong đó đã đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 30 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh cho 56 tập thể tiêu biểu…

Năm 2023 phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh tiếp tục được khơi dậy, phát động sâu rộng hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tiêu biểu như kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh lần cuối (21-5-1963 - 21-5-2023), kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023)… Các phong trào thi đua tiếp tục triển khai phát động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Các cụm, khối thi đua của tỉnh tiếp tục xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể nhằm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com