Hỏi đáp pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (kỳ 24)

07:06, 21/06/2022

[links()]

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 29: Vấn đề hỗ trợ khác được pháp luật quy định như nào?

Trả lời:

* Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP đã quy định về hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

* Ngày 28-4-2022, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; trong đó tại điều 2 của Quyết định này đã “Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30-9-2021 của UBND tỉnh Nam Định như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (đối với diện tích đất vườn, ao trong khu dân cư hiện hữu) thì ngoài các khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì còn được hỗ trợ như sau:

a) Đối với diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa với đất ở (bao gồm cả trường hợp thửa đất vườn, ao có nguồn gốc trong cùng thửa với đất ở) mà không được công nhận là đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được hỗ trợ 50% giá đất ở cùng khu vực, vị trí theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

b) Đối với diện tích đất vườn, ao không cùng thửa với đất ở mà không được công nhận là đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được hỗ trợ 30% giá đất ở cùng khu vực, vị trí theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

(Còn nữa)

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com