Cao Bằng: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

07:08, 07/08/2020

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản

phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, sắp xếp, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian, định hướng không gian đáp ứng các nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch. Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Ðồng thời, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

TP Hồ Chí Minh: Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 400 nghìn doanh nghiệp. Ðể góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, Hội Tin học thành phố triển khai bộ giới thiệu sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và các chương trình lớn của thành phố, chia làm 14 nhóm lĩnh vực ngành nghề.

Hội cũng thành lập câu lạc bộ chuyên gia chuyển đổi số để tư vấn, phản biện, đánh giá các sản phẩm phù hợp cho các nhóm doanh nghiệp ứng dụng; triển khai chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể; các khu công nghiệp và ngành sản xuất trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình mỗi xã, phường có một ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu dựa trên các tiêu chí đánh giá rõ ràng, ưu tiên các lĩnh vực phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Ðể hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố sẽ phối hợp với đối tác công nghệ giới thiệu gói giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số “SBD + 10.000 SMEs”. Thành phố cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Ðầu tư bổ sung các công trình, dự án thuộc Chương trình chuyển đổi số vào Chương trình kích cầu đầu tư thành phố. Lập danh mục công trình, dự án thuộc Chương trình chuyển đổi số để xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài./.

Theo nhandan.com.vn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com