Thông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

10:08, 10/08/2020

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Khả Phiêu,nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27-12-1931, tại xã Ðông Khê, huyện Ðông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Ðế, phường Cửa Ðông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Ðảng ngày 19-6-1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Ðảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII (từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001). Ðại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Ðảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút, ngày 7-8-2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc. Ðồng chí được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ðồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ðể tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

----------------------------------

TÓM TẮT TIỂU SỬ
Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27-12-1931; quê quán: Xã Ðông Khê, huyện Ðông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Ðế, phường Cửa Ðông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Ðảng ngày 19-6-1949.

Từ năm 1947 đến năm 1949, đồng chí dạy bình dân học vụ ở xã. Tháng 6-1949 đồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam, phụ trách công tác tuyên truyền, làm Chánh Văn phòng Chi bộ xã.

Từ tháng 5-1950 đến tháng 8-1954, đồng chí nhập ngũ, làm chiến sĩ, rồi đảm nhiệm các chức vụ Tiểu đội tr­ưởng, Trung đội trưởng, Chính trị viên phó Ðại đội, Chính trị viên Ðại đội, Trung đoàn 66, Ðại đoàn 304.

Từ tháng 9-1954 đến tháng 3-1955, đồng chí học bổ túc quân chính trung cấp khóa I.

Từ tháng 3-1955 đến tháng 3-1958, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Tiểu ban Tổ chức Trung đoàn, Chính trị viên Tiểu đoàn; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Tháng 4-1958, đồng chí là học viên Trường Chính trị trung cao.

Từ tháng 6-1961 đến năm 1966, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ Phó ban Cán bộ rồi Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị S­ư đoàn 304; sau đó làm Phó chính ủy rồi Chính ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân khu Hữu Ngạn, Ðảng ủy viên Sư đoàn.

Tháng 7-1967, đồng chí vào chiến trường Trị Thiên chiến đấu, làm Chính ủy Trung đoàn 9. Tháng 1-1968, đồng chí kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9.

Năm 1970, đồng chí làm Tr­ưởng Phòng Tổ chức Quân khu Trị Thiên.

Từ tháng 10-1971 đến tháng 2-1974, đồng chí làm Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên.

Tháng 3-1974, đồng chí làm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị Thiên (sau là Quân đoàn 2), Ðảng ủy viên Quân đoàn.

Tháng 2-1978, đồng chí làm Chủ nhiệm Chính trị rồi Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Tháng 8-1980, đồng chí làm Phó tư lệnh về Chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, được bầu vào Th­ường vụ rồi Phó bí thư­ Ðảng ủy Quân khu.

Tháng 3-1983, đồng chí giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Tháng 4-1984, đồng chí làm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh 719, đồng chí được thăng quân hàm Thiếu t­ướng.

Năm 1986, đồng chí làm Phó Tư­ lệnh về chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh 719, làm Ủy viên rồi Phó bí thư­ Ban cán sự Bộ Tư lệnh 719.

Tháng 6-1988, đồng chí được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 8-1988, đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách khối tổ chức, cán bộ, bảo vệ).

Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Th­ường vụ Ðảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương).

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba, khóa VII, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Ðảng.

Tháng 6-1992, đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII (tháng 1-1994), đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6-1996), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được cử tham gia Thường vụ Bộ Chính trị, phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa VIII (tháng 12-1997), đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương).

Ðồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Ðảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII (từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001). Ðại biểu Quốc hội các khóa IX, X.

Tháng 10-2006, đồng chí được nghỉ công tác theo chế độ.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, đồng chí được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế./.

--------------------------------------------------

DANH SÁCH BAN LỄ TANG
Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng.

Ðồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ðồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ðồng chí Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ðồng chí Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ðồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ðồng chí Ðại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ðồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ðồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ðồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng.

Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ðồng chí Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ðồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương.

Ðồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Ðảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ðồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ðồng chí Ðào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ðồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ðồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ðồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ðồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ðồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ðồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

----------------------------------------------

THÔNG BÁO
LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ LÊ KHẢ PHIÊU

Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14-8-2020 đến 12 giờ, ngày 15-8-2020.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15-8-2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

Ðài Truyền hình Việt Nam và Ðài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

Trong hai ngày Quốc tang (14-8 và 15-8-2020), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí./.

BAN LỄ TANG

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com