Thành phố Nam Định tập huấn công tác lập danh sách cử tri, viết thẻ cử tri

06:03, 16/03/2021

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 15-3, UBND thành phố Nam Ðịnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai công tác lập danh sách cử tri, viết thẻ cử tri và một số nội dung nghiệp vụ về công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng - Thống kê được phân công làm công tác bầu cử của 25 phường, xã.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác lập danh sách cử tri, viết thẻ cử tri. Theo đó, Ðiều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND năm 2015 quy định: Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Ðiều 30 của Luật này. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi tạm trú hoặc đóng quân. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp phường xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc lập danh sách cử tri do UBND cấp phường, chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo từng khu vực bỏ phiếu. Mỗi công dân không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú để thực hiện quyền bầu cử tại nơi đó.

Việc lập danh sách cử tri phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 4-4-2021 (50 ngày trước ngày bầu cử). Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, phường và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu 40 ngày trước ngày bầu cử, chậm nhất là ngày 13-4-2021; đồng thời thông báo rộng rãi nơi niêm yết để nhân dân kiểm tra, đối chiếu và giám sát danh sách cử tri. Ngoài ra, nơi niêm yết danh sách cử tri cần rộng rãi, được trang trí để dễ nhận biết, thuận tiện cho nhân dân đến kiểm tra danh sách và có sổ ghi ý kiến của cử tri; cũng như phải thông báo đến nhân dân biết; phải có người trực thường xuyên để bảo vệ danh sách, tiếp nhận ý kiến đóng góp và các khiếu nại của nhân dân. Sau khi hoàn tất việc lập danh sách cử tri, UBND cấp phường, xã phải ký tên, đóng dấu vào bản danh sách cử tri lập theo từng khu vực bỏ phiếu và báo cáo cho UBND thành phố số lượng cử tri đã được lập danh sách để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh theo quy định.

Về thẻ cử tri, các nội dung trong thẻ cử tri phải được viết đầy đủ, rõ ràng, không được viết tắt, do Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức ghi thẻ, ký tên, đóng dấu theo mẫu quy định. Số thẻ cử tri được ghi theo số thứ tự của cử tri trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng. Khi cử tri bầu cử xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Ðã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com