Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

05:01, 15/01/2021

Chiều 15-1, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

-Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và UBND các cấp đã quan tâm chỉ đạo tập trung tuyên truyền PBGDPL vào các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Trong đó chú trọng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tác hại của rượu bia, pháp luật về lao động, đất đai, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…; kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Trong đó, đã chủ động gửi các văn bản pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên hệ thống Quản lý văn bản nội bộ và biên tập, đăng tải các tin bài tuyên truyền, giới thiệu chính sách, pháp luật trên Cổng/Trang thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội nghị trực tuyến để tuyên truyền, PBGDPL... Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.414 hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho 377.797 lượt người; tổ chức, tham gia 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút gần 22.218 lượt người dự thi. Biên soạn, phát hành hơn 331.690 tài liệu thông tin, truyên truyền pháp luật các loại gồm tin bài đăng, phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet; tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật... Thông qua hoạt động PBGDPL đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là: Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành trong tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động giữa các thành viên của Hội đồng; huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội đảm bảo cho công tác PBGDPL. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền PBGDPL đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp theo kế hoạch của UBND tỉnh; tập trung tuyên truyền những vấn đề thời sự, vấn đề xã hội quan tâm như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là ở cấp huyện để thực hiện tốt hơn công tác PBGDPL ở cơ sở, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com