Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020

07:11, 03/11/2020

Ngày 2-11, HÐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 162/KH-HÐND về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HÐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021).

Theo đó, các cuộc tiếp xúc cử tri nhằm để các đại biểu HÐND tỉnh gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HÐND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan. Cuộc tiếp xúc cử tri là một kênh thông tin, cơ sở quan trọng để đại biểu HÐND tỉnh xem xét, lựa chọn vấn đề chất vấn tại kỳ họp HÐND tỉnh. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu HÐND tỉnh sẽ thông báo với cử tri về nội dung trả lời và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14, HÐND tỉnh; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ðể các buổi tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả, các đơn vị cần thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các đại biểu HÐND tỉnh cần ưu tiên thời gian cho hoạt động tiếp xúc cử tri, tập hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Thường trực HÐND tỉnh. Các đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri tạo thuận lợi để cử tri phát biếu ý kiến, kiến nghị của mình với đại biểu HÐND tỉnh, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến thời gian tiếp xúc cử tri của các đại biểu HÐND tỉnh được thực hiện trong 2 ngày 16 và 17-11-2020. Các tổ đại biểu HÐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại một điểm tập trung ở các huyện, thành phố trong thời gian một ngày./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com