Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

08:12, 26/12/2014

Ngày 25-12-2014, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 30 tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình công tác đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; trọng tâm là thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, tạo chuyển biến mới trong chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng. Ban hành Kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chỉ đạo giải quyết tình hình ở một số địa phương có biểu hiện phức tạp. Thực hiện tốt việc kiện toàn các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh bảo đảm quy trình và có sự đồng thuận cao. Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thuộc diện Ban TVTU quản lý; kiện toàn sắp xếp cán bộ chủ chốt ở một số ngành, địa phương để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Trong năm 2014, đã kết nạp trên 2.586 quần chúng ưu tú vào Đảng, tặng Huy hiệu Đảng cho 5.662 đảng viên. Nâng cao hiệu quả của công tác Tuyên giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.160 tổ chức Đảng, 972 đảng viên và giám sát 795 tổ chức Đảng, 1.095 đảng viên, thi hành kỷ luật 24 tổ chức Đảng. Tăng cường chỉ đạo công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Dân vận. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa, sơ kết 3 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy…

Về tình hình phát triển KT-XH năm 2014, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013. GDP bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 4.999 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2013. Giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác ước đạt 92 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 955,6 nghìn tấn, bằng 102,8% kế hoạch. Công tác xây dựng NTM đạt kết quả tốt, được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Đến nay, trong tổng số 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 có 45 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 23 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí; 8 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí; 11 xã đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí; 9 xã đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí, tăng bình quân 10-11 tiêu chí/xã so với năm 2010. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ huyện Hải Hậu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để trở thành huyện NTM vào năm 2015. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.212 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.388 tỷ đồng, đạt 110% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu tích cực. Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Đảm bảo khám, chữa bệnh cho nhân dân, đối tượng chính sách và người có BHYT. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được duy trì ổn định, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2015. Trong đó, tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị quyết toàn khóa của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội. Triển khai tốt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 3-12-2014 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015. Triển khai xây dựng các đề án, chương trình cụ thể để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phát triển, hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ; Sắp xếp, phát triển các khu thương mại, dịch vụ ở thành phố và các huyện. Tiếp tục đổi mới phương thức huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà nước và xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Tiếp tục đầu tư xây dựng Thành phố Nam Định thành trung tâm vùng. Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2025; Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015; Thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam” và “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT”. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn và Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” năm 2014; báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014; phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 của tỉnh trên các lĩnh vực, chỉ rõ những hạn chế tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng chí đề nghị thời gian tới BCH Đảng bộ tỉnh cần phải quyết tâm cao trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2015. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền theo hướng vừa bao quát toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc uốn nắn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện ở cấp cơ sở. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai; thực hiện tốt Kết luận của Tỉnh ủy về sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 17 của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, xiết chặt kỷ luật công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính phục vụ nhân dân của các cơ quan công quyền. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư trên cả 3 lĩnh vực: đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính; xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển; rà soát đánh giá, có giải pháp nâng cao từng chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và triển khai tích cực một số dự án chiến lược trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2014, kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất vụ đông, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ xuân. Tăng cường chống buôn lậu, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết. Tập trung chỉ đạo đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho nhân dân, đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh./.

Tin, ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com