Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

07:07, 10/07/2013

(Do đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày)

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, chúng ta gặp không ít khó khăn do suy thoái kinh tế, thị trường thu hẹp, sức mua giảm, một số hàng tồn kho lớn, tăng trưởng tín dụng đạt thấp; biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng.

1. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

- Hoàn thành thu hoạch cây vụ đông với tổng diện tích 12.417ha, giảm 10,3% (1.425ha) so với năm 2012, tuy diện tích giảm, năng suất không cao, nhưng giá bán và thu nhập của người sản xuất khá hơn. Vụ lúa xuân toàn tỉnh  gieo trồng 76.455ha, giảm 1.272ha so cùng kỳ (do chuyển sang làm giao thông, thủy lợi nội đồng). Thời tiết tương đối thuận lợi, lúa được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt 69 tạ/ha (tăng 0,14 tạ/ha so với vụ xuân 2012); sản lượng lương thực có hạt ước 540,2 nghìn tấn, đạt 57,5% kế hoạch năm.   

Toàn tỉnh đã xây dựng được 150 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” (CĐML) với diện tích 6.510ha; trong đó lúa 136 mô hình - diện tích 6.075ha, rau màu 14 mô hình - diện tích 435ha.

Tiếp tục triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) đối với cây lúa tại 72 xã, thị trấn cho 19.050 hộ trồng lúa (bằng 11,4% số hộ trồng lúa), tăng 3,8% so với năm 2012 (trong đó có 12.038 hộ nghèo).

- Tổng đàn lợn tại thời điểm 1-4-2013 là 698 nghìn con (không kể lợn sữa), giảm 1,6%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước 69 nghìn tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ. Đàn gia cầm 6.515 nghìn con, tăng 2,3%. Từ cuối tháng 3-2013, dịch lợn tai xanh lây lan nhanh tại 25 xã của các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu; UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, nên đến ngày 3-6-2013 đã công bố hết dịch tai xanh trên địa bàn toàn tỉnh. Số lợn tiêu huỷ là 9.251 con, tổng trọng lượng là 168.728kg.

- Về lâm nghiệp, đã trồng được 27ha rừng phòng hộ và 500 nghìn cây các loại đạt 50% kế hoạch.

- Sản xuất muối tiếp tục thu hẹp, diện tích sản xuất còn 644ha; sản lượng muối ước 25.000 tấn.   

- Sản xuất thuỷ sản tiếp tục phát triển, tổng sản lượng 6 tháng ước đạt 50,8 nghìn tấn, tăng 5,2% so cùng kỳ và đạt 50,8% kế hoạch, trong đó: sản lượng đánh bắt 21,4 nghìn tấn, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 1,2% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 29,4 nghìn tấn, đạt 49,8% kế hoạch, tăng 8,3% so cùng kỳ.

- Công tác phòng chống lụt bão được chú trọng, đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành và triển khai xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện phòng chống lụt bão.

- Về xây dựng NTM: Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU của Ban TVTU về xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2015). Đến nay, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 có 2 xã đạt 17 tiêu chí (xã Hải Phương, Hải Thanh huyện Hải Hậu), 11 xã đạt 16 tiêu chí, 11 xã đạt 15 tiêu chí, 42 xã đạt từ 11-14 tiêu chí, 30 xã đạt từ 8-10 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí.

- Tài nguyên và Môi trường: Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 cấp tỉnh. Hoàn thành thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2013 của 10 huyện, thành phố. Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất đạt thấp so với kế hoạch (6.460/35.000 giấy).

- Công tác dồn điền đổi thửa được triển khai tích cực, đến nay 194 xã, thị trấn đã và đang triển khai giao đất tại thực địa (trong đó có 147 xã, thị trấn đã giao đất xong toàn bộ số thôn, đội tại thực địa, đạt 74%).

2. Công thương

- Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm bắt đầu có chuyển biến, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng ước tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 17.198 tỷ đồng, tăng 20,7% so cùng kỳ và đạt 40,2% kế hoạch. Có 24/30 sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ như nước uống, quần áo may sẵn... Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án vào các KCN trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư đăng ký 379 tỷ đồng. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán, vận chuyển, sản xuất hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Tổ chức, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại quốc tế VietNam Expo, một số hội chợ trong nước và diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2013.

- Giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 154,3 triệu USD, tăng 16,5% so cùng kỳ và đạt 38,6% kế hoạch năm. Giá trị hàng hoá nhập khẩu ước đạt 100,7 triệu USD, tăng 13,3% so cùng kỳ.

-  Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ (số liệu 5 tháng) tăng 5,07% so với tháng 12-2012(1) (nếu loại trừ việc tăng giá dịch vụ y tế thì chỉ số giá tiêu dùng và dịch vụ 5 tháng tăng 2%).

3. Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Truyền thông, Điện lực

- Triển khai nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 hai bên đường Nam Định - Phủ Lý (đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025; quy hoạch chi tiết khu đại học tập trung tỉnh Nam Định, quy hoạch chung xây dựng đô thị Thịnh Long đến năm 2030; quy hoạch cấp nước Thành phố Nam Định đến năm 2025; quy hoạch vùng tỉnh Nam Định và quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2025.

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng ước thực hiện 8.112 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ; trong đó vốn thuộc NSNN do tỉnh quản lý, điều hành là 4.165 tỷ đồng. Phân bổ vốn xây dựng NTM cho các xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 với tổng nguồn vốn 241,529 tỷ đồng (nguồn ngân sách tỉnh: 200 tỷ đồng và vốn chương trình MTQG: 41,529 tỷ đồng).

Đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như đường bộ mới đoạn Mỹ Lộc - Phủ Lý, đường 489, đường 490C, các công trình đê, kè phòng chống lụt bão, Nhà thi đấu đa năng, Bể bơi phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (năm 2014). Tích cực giải phóng mặt bằng, khởi công các công trình đường 486B đoạn Gôi - Liễu Đề, đường 488C, đường 485 Ý Yên, hạ tầng khu du lịch Phủ Dầy (Vụ Bản), Quốc lộ 38B (đường 12 cũ), đường N5, C8 dự án Văn hoá Trần.

- Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách tiếp tục duy trì đà phát triển, ước 6 tháng, luân chuyển hàng hoá đạt 1.936 triệu tấn.km, tăng 12,5%; luân chuyển hành khách đạt 668 triệu lượt người.km, tăng 5,9% so cùng kỳ. Triển khai tích cực kế hoạch Năm An toàn giao thông 2013. Trên địa bàn tỉnh (số liệu 5 tháng đầu năm) xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông (đường bộ 42 vụ, đường sắt 5 vụ), giảm 17 vụ, làm 23 người chết (giảm 5 người), 43 người bị thương (giảm 10 người) so cùng kỳ.

- Hệ thống thông tin liên lạc ổn định đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Đã phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung của chương trình hợp tác về công nghệ thông tin với UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng ước đạt 571,3 Tr.kWh, tăng 14% so cùng kỳ, cung cấp điện an toàn, ổn định cho đời sống và sản xuất.

4. Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh

- Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 990 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 900 tỷ đồng, đạt 45% dự toán, tăng 14% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 90 tỷ đồng, đạt 57% dự toán và tăng 80% so cùng kỳ. Chi ngân sách 6 tháng 3.588 tỷ đồng, đạt 47% dự toán năm.

- Số dư nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước 18.020 tỷ đồng, tăng 1.030 tỷ đồng (6,1%) so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Phát triển) đạt 19.877 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm. Lãi suất cho vay đã giảm nhưng vẫn còn cao; dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 12% vẫn chiếm tỷ trọng 62,2%.

- Trong 6 tháng đầu năm có 155 doanh nghiệp (cùng kỳ năm 2012 có 202 doanh nghiệp) thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 560,39 tỷ đồng, đồng thời có 247 doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, giải thể (cùng kỳ có 302 doanh nghiệp).

5. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành năm học 2012-2013 ở các cấp học, ngành học, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế; 99,43% học sinh đỗ tốt nghiệp (THPT đỗ 99,89%, bổ túc THPT đỗ 95,38%), có 32,94% đạt khá, giỏi. Đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2012-2013, đứng thứ 3 toàn quốc về số giải (77 giải) và đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải 87,5% (77 học sinh đạt giải/88 thí sinh dự thi). Đã ban hành quy định để quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

- Hoạt động y tế, tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đã tiếp nhận chuyển giao 72 dịch vụ kỹ thuật cao từ các bệnh viện Trung ương. Triển khai thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới từ ngày 1-4-2013. Triển khai tích cực Chương trình Dân số - KHHGĐ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) giảm còn 14,3%.

- Do tình hình kinh tế còn khó khăn, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, đã giải quyết việc làm mới cho 14.268 lượt người lao động, đạt 46,7% kế hoạch và bằng 75% so cùng kỳ; trong đó 768 người(2), đạt 38,4% kế hoạch.  

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước; mừng thọ người cao tuổi; tặng quà và trợ cấp tết của tỉnh cho các đối tượng chính sách và người nghèo nhân dịp Tết Quý Tỵ (2013) với tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng. Giải quyết cho 13.693 đối tượng là người có công và thân nhân người có công được hưởng các quyền lợi ưu đãi theo quy định. Triển khai các hoạt động của Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 15, ban hành chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020. Sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định”.

- Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 727 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, riêng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 52,3% (năm 2012 đạt 45%). 

- Về Khoa học - Công nghệ: Hoàn thiện đề án xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh làm phân bón hữu cơ để cải tạo đất và bảo vệ môi trường tạo nền sản xuất nông nghiệp bền vững và đề án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tỉnh Nam Định. Sơ kết 3 năm công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2012.

- Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, quảng bá du lịch chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội của đất nước, của tỉnh, tổ chức tốt các lễ hội đầu năm. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Nam Định năm 2013 và Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Đoàn thể thao tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại giải Điền kinh quốc tế Đài Loan (4 HCV, 1 HCĐ) trong tổng số 6 HCV, 3 HCB, 1HCĐ của Đoàn thể thao Việt Nam. Tổ chức tốt Hội thi Diều sáo các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch đồng bằng sông Hồng. Tổng số khách du lịch 6 tháng đầu năm, ước đạt 1,41 triệu lượt người, tăng 9% so cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 195 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ.

6. Công tác Nội vụ

- Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chính quyền vững mạnh năm 2012 của các xã, phường, thị trấn: 145 đơn vị (63,5%) đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 62 đơn vị đạt khá (27,1%); 20 đơn vị xếp loại trung bình (8,7%) và 2 xã (0,7%) xếp loại yếu kém (xã Nam Toàn, huyện Nam Trực và xã Yên Thắng, huyện Ý Yên).
- Triển khai công tác tuyển dụng công chức và giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014.

- Hướng dẫn chuyển đổi lương giáo viên mầm non ngoài biên chế theo Quyết định 60/QĐ-TTg, giải quyết chế độ đối với chủ nhiệm HTX thời kỳ bao cấp theo Quyết định 250/QĐ-TTg.

- Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và đánh giá bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2012. Ban hành kế hoạch và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2013. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) năm 2012 đứng thứ 4 toàn quốc.

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, phát động phong trào thi đua năm 2013.

- Tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh về quản lý nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

7. Quốc phòng, An ninh, Nội chính

- Duy trì nghiêm các chế độ quy định bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành kế hoạch giao quân đợt I, đạt 100% chỉ tiêu (1.650 thanh niên), bảo đảm đúng quy trình, an toàn, đúng luật.

- Tiếp tục đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm hình sự, ma túy phức tạp, phòng ngừa tệ nạn xã hội. Triệt phá một số vụ quan trọng trong phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm trộm cắp hộp đen trên đầu kéo container. Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

- Thực hiện 111 cuộc thanh, kiểm tra hành chính, chuyên ngành theo kế hoạch; phát hiện sai phạm xử lý thu hồi số tiền 7,355 tỷ đồng và 12.334m2 đất.

- Công tác tiếp dân được duy trì theo đúng quy định, đã tiếp 1.741 lượt công dân giảm 106 lượt so cùng kỳ (trong đó có 38 lượt đoàn đông người, giảm 31 lượt đoàn). Đã tiếp nhận, xử lý 491 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm 382 đơn thư so cùng kỳ. Đã thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn năm 2013.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng. Công tác thi hành án dân sự có nhiều cố gắng, tổ chức thi hành xong 1.659/2.325 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt 71,35%.

* Đánh giá chung: 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch 11 ngày 8-2-2013 của UBND tỉnh. Nhờ vậy, hầu hết các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế đều có bước phát triển, góp phần đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 10,2% so với cùng kỳ (GDP giá so sánh 2010 ước đạt 15.615 tỷ đồng). Sản xuất nông nghiệp tuy khó khăn do dịch bệnh nhưng vẫn có bước phát triển; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến đã có chuyển biến tích cực; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển. Lạm phát được kiềm chế, giá cả thị trường khá ổn định. Văn hoá - xã hội tiếp tục ổn định, có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, sản xuất vẫn khó khăn; sức mua của thị trường còn yếu, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm thấp. Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại, dư nợ tín dụng tăng chậm. Thu ngân sách, nhất là khoản thu từ đất còn khó khăn. Công tác quản lý ở một số địa phương, nhất là quản lý đất đai chưa đạt yêu cầu; tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất chậm. Công tác tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn phức tạp.

* Nguyên nhân:
Nguyên nhân kết quả đạt được:

- Có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Trung ương, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh; sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của UBND tỉnh; sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc có chuyển biến tích cực.

- Các lĩnh vực sản xuất chính của tỉnh (nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp chế biến, dệt may...) có thị trường vẫn giữ ổn định; không có sản phẩm tồn kho lớn của ngành bất động sản, sắt thép, xi măng,... đã giữ cho nền kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển.

- Kết cấu hạ tầng của tỉnh ngày càng hoàn thiện cùng với công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, thu hút đầu tư.

Nguyên nhân của những tồn tại:

- Kinh tế vĩ mô cả nước tăng trưởng thấp, chưa ổn định; chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Nhà nước tuy sớm được ban hành nhưng việc hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc.

- Công tác cải cách hành chính ở một số khâu, một số đơn vị còn hạn chế; chưa áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao. Năng lực, phẩm chất, làm việc của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Theo dự báo 6 tháng cuối năm, kinh tế thế giới và kinh tế cả nước tuy còn nhiều khó khăn nhưng sẽ từng bước phục hồi, sức mua được cải thiện, tuy nhiên những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 theo Nghị quyết HĐND đề ra, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất, phát triển mô hình sản xuất hàng hóa CĐML. Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, chú trọng đàn lợn nái, khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch. Tăng cường công tác giám sát và chủ động đối phó với dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng các đối tượng nuôi có giá trị cao, kiểm tra và xử lý kịp thời dịch bệnh mới phát sinh. Tổ chức tốt sản xuất trên biển, nhân rộng các mô hình tổ đội khai thác hải sản để giúp đỡ nhau trong sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

- Thường trực phòng chống lụt bão, chuẩn bị vật tư và chủ động các biện pháp phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho nhân dân, các công trình đê kè tại các trọng điểm xung yếu.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, điều chỉnh các nội dung của Đề án xây dựng NTM cho sát hợp với khả năng huy động nguồn lực và tình hình địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân để xây dựng NTM. Tăng cường quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch cấp xã; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và toàn bộ các quy hoạch cấp xã xong trong năm 2013.

- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2013 của cấp huyện. Tập trung thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSD đất. Các huyện, thành phố xây dựng phương án xử lý các tồn tại về đất đai liên quan đến tôn giáo theo Chỉ thị 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa sau khi thu hoạch vụ xuân 2013, phấn đấu hết năm 2013 toàn tỉnh hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa và triển khai việc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp.

2. Công thương

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng. Triển khai xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Triển khai các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, xúc tiến thương mại khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của tỉnh. Nhân mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư hàng hóa cho nông dân. Thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại vi phạm các quy định của pháp luật. Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông, Điện lực

- Xây dựng Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2011-2015, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách theo quyết định của Thủ tướng. Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 hai bên đường Nam Định - Phủ Lý đến năm 2025, quy hoạch chi tiết khu đại học tập trung tỉnh Nam Định, quy hoạch chung xây dựng đô thị Thịnh Long đến năm 2030, quy hoạch cấp nước Thành phố Nam Định đến năm 2025, quy hoạch vùng tỉnh Nam Định và quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2025.
- Đẩy nhanh tiến độ GPMB để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình đường bộ mới đoạn Mỹ Lộc - Phủ Lý, đường 489, tỉnh lộ 490C2, đường 486B đoạn Gôi - Liễu Đề, đường 488C, đường 485 Ý Yên, Quốc lộ 38B,... Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn vận chuyển khách. Kiểm tra, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải hoạt động trên tuyến đường bộ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông.

- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống lụt bão. Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các ngành, các huyện, thành phố. Duy trì phục vụ tốt hoạt động họp truyền hình trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển công nghệ thông tin.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, phòng chống lụt bão và đời sống nhân dân. Tập trung đầu tư và hoàn thiện các công trình xây dựng, nâng cấp lưới điện đang triển khai thi công theo kế hoạch.

4. Tài chính, Ngân hàng

- Tích cực khai thác các nguồn thu, thu đúng, đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2013. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013 theo Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 08 của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN về lãi suất, tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng; đơn giản và công khai hóa thủ tục cho vay tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng.

5. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- Tổ chức tốt công tác tuyển sinh và các hoạt động phục vụ khai giảng năm học mới 2013-2014 theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý, ngăn ngừa có hiệu quả việc lạm thu đầu năm học và dạy thêm, học thêm. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở giáo dục chất lượng cao theo nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

- Y tế: Chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng chống kịp thời dịch bệnh. Tăng cường giáo dục y đức, ứng xử giao tiếp trong khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình năm 2013, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh của kế hoạch đề ra. 

- Về Khoa học - Công nghệ: Phê duyệt đề án xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh làm phân bón hữu cơ để cải tạo đất và bảo vệ môi trường và đề án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2016.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật Lao động sửa đổi, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Giải quyết chế độ chính sách cho người có công và thân nhân người có công theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2009-2014.

- Đẩy mạnh công tác vận động, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu nâng mức bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 65% trở lên.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng NTM. Xúc tiến các thủ tục xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận hát chầu văn là di sản văn hoá phi vật thể nhân loại. Tiếp tục triển khai Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Nam Định (10-2013). Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá công cộng, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh.

- Tiếp tục các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh - truyền hình, làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Triển khai đề án phát sóng NTV trên vệ tinh.

6. Công tác Nội vụ, Quốc phòng, An ninh, Nội chính

- Triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo kế hoạch, đồng thời giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định của Chính phủ (TNXP, cán bộ không chuyên trách...).

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93-TTg.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo hoạt động của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành tập trung xử lý các tồn tại về đất đai có liên quan đến tôn giáo theo quy định.

- Tổ chức tốt các cuộc diễn tập quân sự theo kế hoạch. Hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự và tổ chức giao quân đợt II năm 2013. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

- Tập trung các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm hình sự, ma túy phức tạp; phòng ngừa tệ nạn xã hội.

- Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai và chế độ chính sách GPMB. Tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

7. Các cấp, các ngành triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Đảng, HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, tăng cường giám sát, động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013./.

----------------
(1) Cả nước chỉ số giá tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ 5 tháng tăng 2,35%.
(2) Số lao động xuất khẩu là số thực tế 5 tháng đầu năm.

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com