Hết lòng hết sức chi viện cho tiền tuyến lớn, góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam (1973-1975) - Kỳ 2

08:04, 05/04/2016

[links()]

(Tiếp theo)

    Trong sáu tháng đầu năm 1975, nhân dân toàn tỉnh đã phấn đấu gian khổ để giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vụ chiêm xuân toàn tỉnh cấy được 108.812 ha, vượt kế hoạch 2,5%. Sản xuất công nghiệp nhiều mặt hàng đã tăng hơn trước như máy ép gạch (35,1%) máy dập ngói (85,2%), đại tu máy nổ (50%), sửa chữa xà lan (28,1%), vải dệt (26,2%), tơ (163%), đường (257%), giấy các loại (142%). Một số xí nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch sáu tháng đầu năm. Đã tập trung lực lượng đắp đê làm các công trình phòng chống lũ lụt, cơ bản hoàn thành việc tôn cao tuyến đê sông Đáy với khối lượng 836.000m đất. Đối với vùng mới giải phóng ở miền Nam, nhân dân toàn tỉnh đã tiết kiệm và chi viện được 8.684 tấn lương thực (vượt 45% kế hoạch), hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa lương thực cho vùng mới giải phóng. Năm học 1974 - 1975 kết thúc tốt đẹp.

Diễu hành sau Lễ mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Diễu hành sau Lễ mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

    Cũng trong thời gian này, Tỉnh ủy đã họp và ra Nghị quyết về công tác quân sự địa phương trong tình hình mới, tổ chức tổng kết kinh nghiệm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

    Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác quân sự địa phương của tỉnh đã phát huy được sức mạnh tiềm tàng, khả năng to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần quan trọng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trên cả hai miền đất nước. Thắng lợi của quân dân toàn tỉnh trong những năm qua hết sức lớn lao và trên nhiều lĩnh vực. Thắng lợi đó không chỉ là thắng lợi của địa phương mà còn là thắng lợi của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa. Một hậu phương vững mạnh mới là nhân tố thường xuyên quyết định mọi thắng lợi của chiến trường. Đó là một quan điểm đúng đắn đã được chứng minh và khẳng định. Chỉ có phát huy được tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất mới được giữ vững, sản xuất phát triển mới tạo ra được sức mạnh tổng hợp và nguồn lực cho các thắng lợi kể trên.

    Ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

    Ngày 15-5-1975, tại Quảng trường Hòa Bình (thành phố Nam Định), hơn 20.000 nhân dân thành phố họp mít tinh mừng chiến thắng lịch sử của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu bật niềm phấn khởi tự hào, tin tưởng của quân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ của dân tộc.

    Đồng chí biểu dương thành tích lao động, chiến đấu của quân và dân trong tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ và thương binh đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc và kêu gọi mọi người hăng hái tiến lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang trong thời kỳ mới.

    Trong không khí tưng bừng và phấn khởi ấy, từ ngày 23 đến ngày 28-6-1975, Đại hội Đảng bộ Nam Hà lần thứ III đã được tiến hành tại thành phố Nam Định với sự tham dự của 402 đại biểu. Đại hội đã khẳng định ba năm từ 1972 đến 1975, trong tình hình cách mạng có những bước phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh vẫn xác định rõ nghĩa vụ của mình đối với cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn về địch hoạ, thiên tai giành được nhiều thắng lợi lớn trong sản xuất, chiến đấu, chi viện tiền tuyến và ổn định đời sống nhân dân.

    Đại hội đề ra nhiệm vụ chung cho các năm tới theo hướng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thể của quần chúng và hiệu quả quản lý của chính quyền, thấu suốt tư tưởng cách mạng tiến công, ý thức tự lực cánh sinh, tinh thần khắc phục khó khăn ra sức khai thác và sử dụng mọi tiềm năng cũng như những điều kiện mới, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, kết hợp tiến hành tổ chức sản xuất và cải tiến quản lý kinh tế trong nông nghiệp và các ngành, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự phân công lao động xã hội mới theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm làm tròn nghĩa vụ đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước và cải thiện một bước đời sống nhân dân. Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, tăng cường công tác quân sự địa phương, bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

    Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 37 đồng chí, đồng chí Phan Điền được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

(Còn nữa)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com