Tích cực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung

08:03, 05/03/2020

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) cấp tỉnh là hệ thống lõi trong khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, trung tâm điều hành đô thị thông minh, góp phần tạo sự đồng bộ, thống nhất kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các bộ, ngành Trung ương, địa phương trên toàn quốc. 

Cán bộ xã Yên Nhân (Ý Yên) thu thập số liệu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Cán bộ xã Yên Nhân (Ý Yên) thu thập số liệu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng LGSP, trên nền công nghệ hiện đại, tiên tiến; tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo chuyên ngành, lĩnh vực, đảm bảo tính liên thông, dùng chung trên toàn tỉnh; đồng thời sẵn sàng kết nối với trục liên thông, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Trong đó, xây dựng, sử dụng trục liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước theo lộ trình quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư, bảo hiểm, đất đai, tài nguyên, môi trường, các thông tin kinh tế - xã hội, doanh nghiệp. UBND tỉnh đã ban hành các quy chế, thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp tỉnh. Đến nay, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh xây dựng được các sở, ban, ngành trong tỉnh cập nhật và khai thác hiệu quả theo ngành dọc như: quản lý dân cư, doanh nghiệp, đất đai, y tế, khoa học và công nghệ, hộ tịch, cấp đổi giấy phép lái xe, cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý dự án đầu tư, tài chính, thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm... Đối với hệ thống dữ liệu thông tin dùng chung cấp tỉnh, trong năm 2019, Sở TT và TT đã hoàn thành việc xây dựng các phần mềm phục vụ việc tạo lập các cơ sở dữ liệu: quản lý cán bộ, công chức; quản lý giống cây trồng. Hiện tại, tỉnh đang thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nam Định là tỉnh nằm trong nhóm 5 địa phương đầu tiên trong toàn quốc tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng LGSP của tỉnh còn nhiều vướng mắc trong việc liên thông dữ liệu theo chiều dọc và chiều ngang. Trong đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc một số ngành triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin độc lập theo ngành từ cấp bộ đến tỉnh và quy định không chia sẻ cho các ngành khác. Mặt khác hiện chưa thiết lập được nền tảng kết nối, chia sẻ, bên cạnh đó nhiều ngành còn băn khoăn về vấn đề bảo mật an toàn hệ thống kiến trúc khi chia sẻ dữ liệu nên hạn chế sự kết nối và nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu các quy định về quản trị.

Khắc phục những khó khăn này, thời gian tới, tỉnh có chủ trương đẩy mạnh đầu tư xây dựng một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Triển khai các Đề án: “Tạo lập chuyển đổi cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực văn hóa thông tin và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến”; “Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu chia sẻ chung trong hoạt động quản lý và điều hành tại Ban quản lý các khu công nghiệp”; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng bộ phần mềm “Quản lý nhà trường” tới tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành theo chuẩn kỹ thuật của Bộ. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức phân cấp sử dụng dữ liệu đảm bảo việc khai thác cho người dùng theo các lĩnh vực phòng chuyên môn nghiệp vụ cũng như giúp đơn vị gửi các loại báo cáo trực tuyến định kỳ về đơn vị chủ quản. Đối với hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin chuyên môn các bộ, ngành đã thu thập, UBND tỉnh đề nghị bộ chủ quản có cơ chế mở khóa cơ sở dữ liệu, trong trường hợp cần bảo mật thông tin thì khoanh vùng cung cấp dữ liệu liên quan đến tỉnh. Các sở, ngành chức năng, các địa phương đang tích cực tổng hợp cơ sở dữ liệu của đơn vị mình để tích hợp vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh là cơ sở để LGSP của tỉnh sớm được kết nối liên thông, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng cho việc xây dựng chính quyền/chính phủ điện tử, minh bạch hóa nền hành chính./.

Bài và ảnh: Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com