Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

08:05, 16/05/2022

Huyện Ý Yên hiện có hơn 13% dân số là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên). Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Người cao tuổi (NCT), đảm bảo quyền lợi cho NCT. 

Bệnh viện Mắt Nam Định khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện Mắt Nam Định khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội NCT các cấp trong huyện đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của NCT”. Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến Luật NCT, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của NCT. Hàng năm, Phòng LĐ-TB và XH huyện phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, thực hiện nghiêm chính sách đối với NCT; trong đó, đảm bảo 100% NCT thuộc diện hưởng lương hưu, chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, NCT thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT, được miễn giảm viện phí, được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí theo quy định. Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT như Chương trình mắt sáng cho NCT, khám chữa bệnh miễn phí được Hội NCT từ huyện đến các địa phương thực hiện thường xuyên. Đầu năm 2022, căn cứ Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 10-7-2019 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ NCT, toàn huyện đã tổ chức mừng thọ cho 5.789 NCT theo quy định, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Công tác phát huy vai trò NCT được chú trọng thực hiện có hiệu quả, lớp NCT trong huyện luôn gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy chế, quy ước, hương ước làng xã văn hóa, tham gia công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hội NCT các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền nhân dân, hội viên NCT, các con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống COVID-19, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống ở địa bàn dân cư. 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB và XH, toàn tỉnh hiện có 262.178 NCT, chiếm trên 12% dân số. Hàng năm, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn công tác NCT và cập nhật chính sách bảo trợ xã hội cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tổ chức bộ máy làm công tác NCT được kiện toàn. 100% số xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội NCT; 100% huyện, thành phố có Ban đại diện NCT nên việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT đảm bảo kịp thời. Định kỳ hàng tháng, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội kịp thời tổ chức hướng dẫn NCT trong diện hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, thực hiện xét duyệt, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của hướng dẫn. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 50 nghìn NCT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo Luật NCT đã được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trong đó NCT thuộc diện hộ nghèo 8.000 người, NCT từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu và trợ cấp xã hội là 46.150 người. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 145.241 NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền và quà trị giá hơn 40 tỷ 489 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được toàn xã hội quan tâm, có 113.891 NCT được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 101.295 NCT được khám mắt miễn phí, 5.539 NCT được chữa mắt miễn phí với tổng số tiền 3 tỷ 292 triệu đồng. Có 215 xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số tiền 38 tỷ 359 triệu đồng, trợ giúp cho 23.225 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các mô hình câu lạc bộ NCT được duy trì và nhân rộng; toàn tỉnh có 1.679 CLB với tổng số 70.890 NCT tham gia sinh hoạt. Các cấp Hội NCT triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; tuyên truyền vận động hội viên nêu gương sáng xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần ổn định chính trị xã hội. Toàn tỉnh hiện có 17.964 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở; 227 NCT làm chủ trang trại, 188 NCT làm chủ doanh  nghiệp, 5.131 NCT làm kinh tế giỏi các cấp; NCT toàn tỉnh đã hiến góp được 52.044m2 đất, 333.654 ngày công và ủng hộ  trên 19 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe NCT bảo đảm thích ứng với già hóa dân số trong tình hình mới, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 71 về thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT tỉnh Nam Định đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, phấn đấu 100% cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho chăm sóc sức khỏe NCT vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. 100% NCT có thẻ BHYT được quản lý sức khoẻ, khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, các cơ sở y tế. 60% NCT trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất. Hoàn thiện mô hình Trung tâm dưỡng lão theo hình thức xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe NCT vào năm 2030. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe NCT; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho NCT; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT. Tăng cường các hoạt động truyền thông, hướng dẫn NCT tự chăm sóc sức khỏe; nâng cao năng lực cho trạm y tế cấp xã; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NCT; tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT; xây dựng và duy trì hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT, lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe NCT vào Câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ khác phù hợp của NCT; phát triển mạng lưới tình nguyện viên, tham gia chăm sóc sức khỏe NCT; xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng cơ sở chăm sóc sức khỏe NCT ban ngày; tổ chức triển khai mô hình trung tâm dưỡng lão có nội dung chăm sóc sức khỏe NCT theo phương thức xã hội hóa; dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe NCT (mạng xã hội, internet,...). Đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe NCT ở các cơ sở y tế, các bệnh viện (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi), Trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế cấp xã; cơ sở chăm sóc sức khỏe; cán bộ dân số và tình nguyện viên ở cơ sở. Tiếp nhận, lồng ghép các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe NCT vào chương trình, dự án đầu tư công. Nghiên cứu, thí điểm tiến tới hình thành quỹ dưỡng lão trên cơ sở đóng góp của người dân, bảo đảm mọi người đều được chăm sóc khi về già./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com