Chuyển biến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

08:07, 05/07/2021

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống. 

Thời gian qua, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Ý Yên phổ biến các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Ý Yên phổ biến các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đồng chí Cù Đức Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cho biết: Hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên, Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mọi lĩnh vực; nhất là việc tập trung phổ biến các luật, pháp lệnh mới liên quan đến công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; các chế độ, chính sách mới được sửa đổi, bổ sung, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Hình thức tuyên truyền cũng đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể như: Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật mới; sinh hoạt ngày pháp luật định kỳ, thi tìm hiểu pháp luật…; tạo không khí học tập, thi đua tìm hiểu pháp luật sôi nổi ở cơ sở. Nổi bật là từ đầu năm 2021 đến nay, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tích cực “vào cuộc” tuyên truyền PBGDPL về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các cấp, ngành phối hợp, đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử qua cổng thông tin điện tử, website của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố; qua loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, qua các phương tiện cổ động trực quan, thông tin đại chúng để đăng tải, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử… Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, ngay từ tháng 3-2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời cử báo cáo viên pháp luật truyền đạt nội dung “Những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương” tại hội nghị tập huấn do Tiểu ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với Báo Nam Định xây dựng chuyên mục hỏi đáp pháp luật đăng tải 63 câu hỏi - đáp pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát hành 18.800 tờ gấp pháp luật với các nội dung: Tìm hiểu pháp luật về đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Quy định nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu và kết quả bầu cử;  Tìm hiểu pháp luật về cử tri và danh sách cử tri; in 1.000 cuốn Bản tin Tư pháp với nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cử báo cáo viên pháp luật truyền đạt nội dung về bầu cử tại 10 hội nghị tuyên truyền, tập huấn của MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Xuân Trường và các huyện Ý Yên, Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực, Vụ Bản và thành phố Nam Định với gần 1.400 đại biểu tham dự. Sở Tư pháp cũng thực hiện tốt việc hướng dẫn, theo dõi và cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức. Cuộc thi đã thu hút hơn 801 nghìn lượt dự thi với hơn 643 nghìn người dự thi; trong đó tỉnh ta có 7.914 lượt dự thi với 6.835 người dự thi, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong cả nước… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL thời gian qua là, sự thích ứng kịp thời, sáng tạo về hình thức trong tuyên truyền PBGDPL. Từ tháng 5-2021 đến nay, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng hình thức cấp phát tài liệu pháp luật để chuyển tải nội dung tuyên truyền, hạn chế tập trung đông người. Nhiều cơ quan, đơn vị như: Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; đất đai, hôn nhân gia đình, hộ tịch; an toàn giao thông; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm, ma túy… Từ đầu năm 2021 đến nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh đã biên soạn, phát hành và cấp phát trên 500 nghìn văn bản, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hệ thống đài phát thanh huyện và đài thuyền thanh cơ sở trong tỉnh đã phát thời lượng gần 2.000 giờ phục vụ công tác tuyên truyền PBGDPL.

Thời gian tới, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL, kết hợp hài hòa giữa hình thức PBGDPL truyền thống và hình thức PBGDPL mới. Bên cạnh đó, chú trọng nội dung tuyên truyền PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành trong tỉnh; nhất là nội dung các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác phòng chống dịch COVID-19 và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com