Quyết tâm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

08:07, 02/07/2021

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù ảnh hưởng tác động từ dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nỗ lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý và sử dụng quỹ BHYT, BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đến tháng 6-2021, toàn tỉnh có 1.636.560 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 93% dân số (vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2021). Nhiều địa phương đạt tỷ lệ dân số tham gia BHYT cao, tiêu biểu như: Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Vụ Bản, Trực Ninh. Ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT. BHXH các huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhu cầu sử dụng lao động, nhu cầu phát triển người tham gia BHXH, BHYT của địa phương để xây dựng các kịch bản, có những quyết sách sát nhất liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, nhằm thực thi tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh có nhiều chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Yêu cầu các phòng, ban và BHXH các huyện chủ động xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc linh hoạt, phù hợp (trực tiếp và trực tuyến); đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu quả, chất lượng các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhất quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT và công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Về công tác thu và phát triển đối tượng BHYT, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện trong việc giao chỉ tiêu tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Hàng tháng, BHXH các huyện báo cáo UBND huyện kết quả tham gia BHYT trên địa bàn và tham mưu với UBND các huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng và đã đạt được một số kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có thêm 192.070 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 2.670 người so với cùng kỳ năm 2020; số người tham gia BHXH thất nghiệp là 180.465 người, tăng 2.715 người so với cùng kỳ năm 2020; 6 tháng năm 2021, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 1.576,7 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Tỉnh ta là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước triển khai hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 28, công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH đã có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như nhận thức của người dân. Điều đó góp phần đưa chính sách BHXH ngày càng lan tỏa trong cuộc sống, tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT được phủ khắp đến từng xã, phường, thị trấn với mạng lưới cộng tác viên được trải đều đến từng thôn, xóm, tổ dân phố,… tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH, BHYT. Tại tỉnh ta, từ năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn song vẫn đạt được những kết quả quan trọng với 17.736 người tham gia BHXH tự nguyện (cao nhất từ trước đến nay). 

Công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách luôn được ngành BHXH thực hiện kịp thời, đúng quy định; đặc biệt, với phương thức quản lý hiện đại, hoạt động của toàn ngành đã được đổi mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như: chi trả cùng một kỳ hai tháng lương hưu, chi trả tại nhà; chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT; cấp thuốc BHYT; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số (VssID) thay thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh. Cụ thể, đã chi trả trợ cấp BHTN cho 2.299 người với số tiền 7 tỷ đồng; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 265.872 lượt người, với số tiền 118,1 tỷ đồng...  Đồng thời, BHXH tỉnh kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 như: Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng khi giảm từ 10% số người lao động tham gia BHXH trở lên (tại thời điểm nộp hồ sơ so với thời điểm tháng 4-2021), đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 4-2021 và hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực: Vận tải (đường bộ, đường thủy); khách sạn, nhà hàng; du lịch; giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp, hoặc khu làm việc tập trung bị cách ly, phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hỗ trợ người lao động thực hiện cách ly y tế từ quỹ BHTN.

6 tháng cuối năm 2021, BHXH tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Thực hiện in thẻ BHYT mới phát sinh và cấp, đổi lại thẻ theo quy định; rà soát, bàn giao sổ BHXH trả cho người lao động; cấp lại sổ BHXH kịp thời cho người lao động. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT; tiếp tục triển khai cài đặt giao dịch điện tử cho các cá nhân trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VssID cho người dân và các đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính; công tác giám định BHYT điện tử. Tập trung nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, đẩy mạnh chi trả quyền lợi bảo hiểm qua thẻ ATM./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com