Đẩy mạnh khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

07:04, 09/04/2020

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh luôn được đánh giá là đơn vị mạnh. Nhiều điển hình tiêu biểu được các đoàn của Trung ương về khảo sát, học tập kinh nghiệm như: Mô hình học tập xã Hải Long (Hải Hậu); Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Yên Cường (Ý Yên); “Dòng họ học tập” ở xã Phương Định (Trực Ninh), “Xã hội học tập” ở xã Nam Hồng (Nam Trực)…

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học dòng họ Phạm, thôn Cổ Chất, xã Phương Định (Trực Ninh) năm học 2018-2019.
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học dòng họ Phạm, thôn Cổ Chất, xã Phương Định (Trực Ninh) năm học 2018-2019.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đến nay Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng được một hệ thống tổ chức hoàn chỉnh với 10/10 huyện, thành phố có Hội Khuyến học cấp huyện; 229/229 xã, phường, thị trấn thành lập Hội Khuyến học cơ sở; 3.926/3.926 thôn, làng, tổ dân phố thành lập chi hội Khuyến học và 100% đơn vị trường học thành lập chi hội khuyến học… với tổng số hội viên toàn tỉnh là 566.262 hội viên, đạt tỷ lệ 31,8% dân số. Nhiều địa phương tiêu biểu đã tích cực mở rộng địa bàn khuyến học, phát triển sâu rộng phong trào khuyến học đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, khu dân cư, dòng họ. Tiêu biểu như các huyện Ý Yên, Xuân Trường, Hải Hậu, mặc dù có sự sáp nhập một số đơn vị hành chính, có sự sắp xếp lại tổ chức khuyến học, nhưng vẫn phát triển thêm chi và ban khuyến học. Cụ thể: Ý Yên thêm 32 ban khuyến học; Xuân Trường 55 chi, 25 ban; Nam Trực 15 chi, 12 ban; Mỹ Lộc thêm 10 chi, 6 ban; Vụ Bản 3 chi, 15 ban; Giao Thủy 9 chi, 5 ban; Trực Ninh 9 ban... Để công tác khuyến học lan tỏa sâu rộng, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài về tư tưởng học tập thường xuyên, học tập suốt đời đến cán bộ, hội viên và nhân dân; chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác khuyến học. Hội Khuyến học các cấp cũng luôn phối hợp và đồng hành cùng ngành GD và ĐT nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; mở rộng nhiều hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để tạo nguồn lực thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh tích cực triển khai các hoạt động xã hội hoá huy động nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác khuyến học trên địa bàn. Đến nay, tổng quỹ khuyến học toàn tỉnh là 186 tỷ 198 triệu đồng, bình quân 104.500 đồng/người. Nhiều đơn vị có hình thức vận động gây dựng quỹ sáng tạo, linh hoạt. Huyện Nam Trực có 4 xã xây dựng quỹ khuyến học mang tên danh nhân là: Quỹ khuyến học Nguyễn Hiền xã Nam Thắng; quỹ khuyến học Trần Văn Bảo xã Hồng Quang; quỹ khuyến học Vũ Hữu Lợi, quỹ khuyến học Vũ Tuấn Chiêu xã Đồng Sơn. Nhiều xã có quỹ khuyến học tăng cao so với những năm trước. Năm 2019 toàn tỉnh có 174 đơn vị có quỹ từ 100 triệu đồng trở lên (năm 2018 có 140 đơn vị). Đơn vị có quỹ cao, tiêu biểu là Hội Khuyến học huyện Nghĩa Hưng có quỹ 5 tỷ 500 triệu đồng; xã Hải An (Hải Hậu) quỹ khuyến học 3 tỷ 200 triệu đồng; họ Phạm, họ Đào xã Nam Thanh (Nam Trực) quỹ khuyến học 4 tỷ đồng. Hội Khuyến học Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đều có quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng, tổ chức trao thưởng và phát học bổng cho gần 1.000 sinh viên trong năm 2019. Cùng với gây dựng quỹ khuyến học, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ các đơn vị trường học sửa chữa, xây dựng trường, lớp học; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; đồng thời, mở rộng phong trào xây dựng xã hội học tập để ngày càng nhiều người tham gia học tập tại các TTHTCĐ xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân dân. Các cấp Hội Khuyến học cũng triển khai, nhân rộng, đánh giá và công nhận mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; tạo sự gắn bó mật thiết với các phong trào ở cơ sở như xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 574.741 gia đình được công nhận “Gia đình học tập” (chiếm 65,6% tổng số hộ trong toàn tỉnh), 3.562 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” (đạt tỷ lệ 75,5%), 2.906/3.515 thôn, làng, tổ dân phố đã đăng ký và được công nhận “Cộng đồng học tập” (đạt 74% tổng số thôn, làng, tổ dân phố đã đăng ký). Các đơn vị có nhiều “Cộng đồng học tập” (thôn, làng, tổ dân phố) được công nhận là: Hải Hậu 91,5%, Xuân Trường 91,1%, thành phố Nam Định 82%, Giao Thủy 76%; có 955/1.005 đơn vị đăng ký được công nhận “Đơn vị học tập” (đạt 86,6%). Toàn tỉnh có 224/229 xã, phường, thị trấn đăng ký phấn đấu xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, trong đó có 60% xã, thị trấn được công nhận “Cộng đồng học tập”. Đơn vị có tỷ lệ “Cộng đồng học tập” cấp xã đạt cao là: Ý Yên 100%; Vụ Bản 100%, Mỹ Lộc 100%, Hải Hậu 97%, Nam Trực 90%, Xuân Trường 90%. Các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập đó đã góp phần quan trọng trong việc nhân rộng, lan tỏa phong trào học tập trong các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều TTHTCĐ, nhà văn hóa, câu lạc bộ ở cấp xã, nhiều thư viện hoặc tủ sách... đã được xây dựng với sự chung tay, góp sức của các cấp Hội Khuyến học, lan tỏa sâu rộng tinh thần hiếu học, khuyến học trong cộng đồng. Các TTHTCĐ đã tổ chức các lớp học theo phương châm “cần gì học nấy” đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân. Riêng năm 2019, tại 229 TTHTCĐ xã, thị trấn đã mở 2.502 lớp cho 135.205 lượt người học. 

Những việc làm ý nghĩa, hiệu quả của các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã và đang là động lực góp phần tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương, khuyến khích toàn dân tích cực tham gia học tập để hướng tới một xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong xu thế công nghiệp hóa - hiện đại hóa./.

Bài và ảnh: Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com