Hiệu quả phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không"

08:06, 13/06/2016

Những năm qua, MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định, Đài Phát thanh các huyện, xã xây dựng trên 8.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng chống tội phạm, in ấn hàng nghìn cuốn tài liệu cấp phát cho 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; phối hợp kẻ vẽ trên 15 nghìn khẩu hiệu, bảng tin, pa nô tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, phát hành trên 20 nghìn tờ rơi về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Từ năm 2010 đến nay, MTTQ tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho lãnh đạo MTTQ huyện, 229 xã, phường, thị trấn; tổ chức 18 lớp tập huấn cho 3.497 trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội tại cộng đồng. Với đội ngũ 3.497 trưởng Ban công tác Mặt trận, trong đó có 2.419 đồng chí kiêm Bí thư chi bộ và trên 40 nghìn thành viên tham gia Ban công tác Mặt trận là lực lượng quan trọng của hệ thống Mặt trận cơ sở làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” tại địa bàn dân cư.

Nhờ tích cực tuyên truyền phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không" nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hải Châu (Hải Hậu) luôn đảm bảo.
Nhờ tích cực tuyên truyền phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không" nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hải Châu (Hải Hậu) luôn đảm bảo.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức 10 buổi tọa đàm ở các khu dân cư là điểm “nóng” về tệ nạn xã hội như ở xã Nam Tiến, xã Nam Lợi (Nam Trực), xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng), xã Xuân Phú (Xuân Trường)… về nội dung phòng, chống tội phạm, mại dâm và xây dựng xã, phường lành mạnh, xây dựng thôn, xóm bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ phối hợp với lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác vận động các hộ gia đình ở khu dân cư ký cam kết thực hiện gia đình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội, đăng ký xây dựng khu dân cư 5 không. Đồng thời đã xây dựng và duy trì nhiều phong trào, mô hình quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút được các tầng lớp nhân dân, chức sắc các tôn giáo tham gia. Tiêu biểu như các mô hình “Thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội” tại địa bàn nông thôn; “Xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” tại các địa phương có đông đồng bào Công giáo và mô hình “Chùa tinh tiến” trong tín đồ, tăng, ni, phật tử; mô hình “Bình yên tuyến biển”, “Tuyến biên phòng không có tội phạm” tại các địa phương tuyến biên phòng… Đến nay, MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức cho 120 nghìn lượt hộ gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, ký cam kết gia đình đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Ngoài ra, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp cảm hóa giáo dục 3.652 đối tượng phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, trong đó có gần 2.000 người đã tiến bộ. Nhiều người sau thời gian lầm lỗi đã trở thành công dân tốt, tích cực tham gia vào các phong trào ở địa phương. Phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, toàn tỉnh có 2.067/3.516 khu dân cư văn hóa; 446.854 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 3.312 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 1.201 khu dân cư 5 không (trong đó có 839 khu dân cư đạt 2 năm liên tục); 1.488 khu dân cư 4 không; 1.872 khu dân cư có tỷ lệ hộ nghèo dưới bình quân chung của tỉnh; 2.370 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy, tệ nạn xã hội.

Hiệu quả của phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com