Qua Đại hội điểm các HTX nông nghiệp

08:01, 26/01/2015

Thực hiện Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đến hết ngày 31-12-2014, toàn tỉnh đã có 49 HTX của 6 huyện tổ chức đại hội. Theo lộ trình, năm 2014, mỗi huyện, thành phố chọn 3-5 HTX có đủ điều kiện thực hiện thí điểm chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 gắn với đại hội nhiệm kỳ 2014-2019. Các HTX chuyển đổi đảm bảo 5 nội dung: tên của HTX; chuyển đổi về tổ chức bộ máy quản lý HTX; chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) dịch vụ trong HTX; chuyển đổi về quản lý, sử dụng vốn quỹ và phân phối thu nhập trong HTX và chuyển đổi thành viên, vốn góp của thành viên theo Luật HTX năm 2012. Trong số 49 HTX tổ chức đại hội, có 43 HTX đã tổ chức thực hiện chuyển đổi 5 nội dung, 6 HTX thực hiện chuyển đổi 4 nội dung. HTX Cốc Thành, xã Thành Lợi (Vụ Bản) là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX nhiệm kỳ 2014-2019 theo hình thức chuyển đổi cả 5 nội dung. Trong nhiệm kỳ 2009-2014, HTXDVNN Cốc Thành đã từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình HTX theo Luật HTX. Đánh giá về hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ, HTX đã thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD do chịu sự tác động chung của nền kinh tế, nhưng HTX đã khắc phục những khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành các khâu dịch vụ. Đồng thời phát triển các dịch vụ mới nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các hộ xã viên. Tiêu biểu như dịch vụ cung ứng nước sạch và vệ sinh môi trường đã được thực hiện theo phương thức huy động các thành viên góp vốn để xây dựng công trình nhà máy nước sạch, trị giá gần 3,7 tỷ đồng và hố chứa rác thải tập trung cùng các trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom rác thải, với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, HTX còn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất bằng nguồn lãi của các dịch vụ; khuyến khích bà con xã viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình cây trồng mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình sản xuất giống lúa, mô hình trồng rau sạch, an toàn. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, HTXDVNN Cốc Thành đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi trên lĩnh vực SXKD dịch vụ. Doanh thu của HTX năm sau cao hơn năm trước. Kết quả trong 5 năm qua, tổng doanh thu của HTX đạt gần 10 tỷ đồng, lãi suất từ các khâu dịch vụ đạt gần 700 triệu đồng. Thu nhập trên 1ha canh tác bình quân đạt 100,7 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống của các hộ dân trong HTX. Tại đại hội, đại biểu thành viên đã thống nhất đổi tên HTX thành HTX sản xuất kinh, doanh dịch vụ nông nghiệp (HTX SXKD DVNN) Cốc Thành. HTX đã xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó thực hiện chuyển đổi 5 nội dung hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và thực hiện 10 loại hoạt động dịch vụ; trong đó có 7 loại dịch vụ trực tiếp liên quan đến sản xuất nông nghiệp, 2 loại dịch vụ trực tiếp liên quan đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân và dịch vụ tín dụng nội bộ. Việc thực hiện chuyển đổi triệt để theo Luật HTX năm 2012 của HTX nhằm nâng cao thu nhập của các thành viên trong HTX, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế hộ thành viên; đồng thời, góp phần xây dựng NTM trên địa bàn.

Dịch vụ làm đất bằng máy của HTX SXKD DVNN Việt Tiến, xã Trực Hùng (Trực Ninh).
Dịch vụ làm đất bằng máy của HTX SXKD DVNN Việt Tiến, xã Trực Hùng (Trực Ninh).

Tại đại hội HTXDVNN Việt Tiến, xã Trực Hùng (Trực Ninh), HTX đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và Ban chỉ đạo của xã để tổ chức đại hội thành công theo đúng Luật HTX năm 2012. Các đại biểu thành viên HTX cũng thống nhất đổi tên thành HTX SXKD DVNN Việt Tiến với 5 loại hình dịch vụ chính, gồm: dịch vụ thủy nông, thủy lợi nội đồng; dịch vụ làm đất, dịch vụ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và diệt chuột; dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ thu gom rác thải. Đại hội HTX Việt Tiến cũng đã thống nhất, trước mắt, HTX tận dụng tối đa nguồn vốn tích lũy của HTX và góp vốn của xã viên để mở rộng dịch vụ. Theo đó, mức vốn góp theo điều lệ của HTX là 260 nghìn đồng/thành viên. Riêng cán bộ HTX phải góp vốn bình quân từ 10-20 triệu đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh dịch vụ. HTX cũng thống nhất huy động thêm để bổ sung nguồn vốn hoạt động của HTX bình quân 50 nghìn đồng/thành viên trở lên và thời gian góp vốn đến ngày cuối cùng là 30-6-2015. Nếu thành viên nào không góp vốn sẽ bị khai trừ và xóa tên khỏi danh sách thành viên HTX.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh (Sở NN và PTNT), đại hội thành viên HTX lần này có điểm khác biệt cơ bản so với đại hội các nhiệm kỳ trước. Đó là các HTX bắt đầu thực hiện theo Luật HTX mới. Để các địa phương tổ chức thành công đại hội HTX, các huyện ủy, thành ủy đã ban hành Chỉ thị về chỉ đạo tổ chức đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các HTX nông nghiệp. UBND cùng cấp cũng đã xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội thành viên các HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2014-2019. Qua đánh giá bước đầu kết quả đại hội các HTX nông nghiệp, từ khâu chuẩn bị các nội dung trình đại hội, công tác nhân sự và quá trình tổ chức đại hội của các HTX đã cơ bản đã thực hiện đúng với tinh thần của Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Cùng với việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và trong cả nhiệm kỳ, các HTXDVNN đã thẳng thắn, đánh giá những mặt đã làm được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó các HTX xây dựng phương hướng SXKD cho nhiệm kỳ mới đã sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính thực tiễn và khả thi cao, phát huy được những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ trước. Điểm nổi bật nữa của nhiều HTX là đã quan tâm đến các dịch vụ trước và sau sản xuất. Các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh trước khi tiến hành đại hội đã rà soát sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với các quy định của Luật  HTX năm 2012 như thống nhất cách gọi thành viên HTX thay cho xã viên HTX, quy định thành viên tham gia HTX phải có đơn xin gia nhập HTX và góp vốn. Về cơ bản vốn góp của thành viên HTX được tính (chuyển) từ vốn góp của nhiệm kỳ trước, ngoài ra, thành viên có chức danh lãnh đạo, quản lý HTX đều tham gia thêm vốn góp để nâng cao trách nhiệm của mình đối với HTX. Điều lệ HTX cũng đã xác định rõ tổng giá trị tài sản của HTX và tài sản không chia của HTX, cơ cấu tổ chức của HTX. Tại đại hội, các HTX đã bầu được HĐQT, Ban kiểm soát, trong đó HĐQT gồm 3 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, phó Chủ tịch HĐQT kiêm phó giám đốc; Ban kiểm soát chiếm đa số trong các HTX là 2 thành viên, gồm Trưởng Ban kiểm soát và kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát các HTX trong toàn tỉnh là 5 năm.

Theo đồng chí Vũ Đình Mạc, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, để tiếp tục chỉ đạo đại hội các HTX nông nghiệp gắn với chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, Liên minh HTX tỉnh đang tích cực phối hợp với Sở NN và PTNT, Sở KH và ĐT tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX gắn với chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012. Đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18-6-2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2014-2019 gắn với chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Để mô hình chuyển đổi phát huy hiệu quả, các HTX cũng cần tổ chức tốt các tổ, đội dịch vụ; xây dựng nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, phát huy tối đa các yếu tố trong hoạt động SXKD dịch vụ. Nắm bắt nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên, lựa chọn, mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ phù hợp với khả năng cung ứng dịch vụ của HTX và của địa phương. Tập trung phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế giữa nông dân với doanh nghiệp để thay thế cho mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp như hiện nay./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com