Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ 2)

08:03, 18/03/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu 3. Quy định độ tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026? 

Từ ngày 1-1-2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động mới; căn cứ Kết luận số 174 và các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, Hướng dẫn 36 đã quy định rõ độ tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5-2021, nam sinh từ tháng 2-1966, nữ sinh từ tháng 1-1971 trở lại đây (tính đến tháng 5-2021 chưa quá 55 tuổi 3 tháng đối với nam; 50 tuổi 4 tháng đối với nữ).

ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5-2021, nam sinh từ tháng 8-1963, nữ sinh từ tháng 7-1968 trở lại đây (tính đến tháng 5-2021 chưa quá 57 tuổi 9 tháng đối với nam; 52 tuổi 10 tháng đối với nữ).

Riêng những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ Quân đội, Công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ (Nghị định 53/2015/NĐ-CP, ngày 29-5-2015 của Chính phủ, Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định 104/2020/NĐ-CP, ngày 4-9-2020, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29-5-2015 của Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức (là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số là thường vụ tỉnh, thành ủy) được tính tuổi công tác như nam, cụ thể: tính đến tháng 5-2021, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1-1966, tái cử sinh từ tháng 7-1963 trở lại đây (tính đến tháng 5-2021 chưa quá 55 tuổi 4 tháng).

Hướng dẫn 36 đã bổ sung nội dung: ĐBQH chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. ĐBQH chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ĐBQH đến hết nhiệm kỳ.

 (Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com