Đảng tiếp tục dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện

06:01, 26/01/2021

Vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của Ðảng Cộng sản Việt Nam khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân tôi luôn có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Ðảng đối với thế hệ trẻ và công tác thanh niên. Trở thành đảng viên là động lực để tôi chăm chỉ học tập, lao động, trau dồi đạo đức, kỹ năng, lối sống… để có thể góp một phần sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Từ khi thành lập, Ðảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Ðảng. Hướng về Ðại hội lần thứ XIII với những thành quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, tôi kỳ vọng Ðại hội sẽ có những quyết sách mang tính đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong việc tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, có việc làm ổn định, tăng cường các chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ðồng thời, Ðảng, Nhà nước sẽ có chính sách thu hút nhân lực trẻ giỏi thông qua những môi trường làm việc phù hợp để thanh niên nói chung, trí thức trẻ nói riêng được khẳng định mình, được phát huy và cống hiến. Trong giai đoạn hiện nay, trước những cơ hội và thách thức ngày càng lớn, hơn bao giờ hết, thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên rất cần sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của Ðảng để phát huy nội lực, ngày càng có thêm nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Với sự kỳ vọng, niềm tin và mong muốn đó, bản thân tôi cũng như các đảng viên là sinh viên, đảng viên trẻ khác đang hàng ngày nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, đóng góp vào công cuộc phát triển tiếp theo của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ðại hội XIII đề ra trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Nga
(Đảng viên trẻ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com