Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

07:05, 18/05/2020

Hoàng Đức Trọng
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 49 đảng viên. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở LĐ-TB và XH phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở LĐ-TB và XH thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa trong các nghị quyết của Đảng bộ Sở lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được tăng cường. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 18 đảng viên mới (vượt 80% chỉ tiêu đề ra)… Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tổ chức đảng và đảng viên, kiểm điểm cán bộ, lãnh đạo quản lý theo đúng hướng dẫn của cấp uỷ, cấp trên. Hàng năm, 100% chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Sở nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, hàng năm, Đảng ủy Sở LĐ-TB và XH đều xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai theo chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Qua việc học Bác mỗi ngày, cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Sở đã đưa nội dung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện lồng ghép vào các chương trình công tác, đồng thời ban hành các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết. Qua đó đã rèn luyện, xây dựng đội ngũ đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đấu tranh phòng chống, ngăn chặn.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH kiểm tra công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Viết Dư
Lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH kiểm tra công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Viết Dư

Nhiệm kỳ qua, các chi bộ phòng nghiệp vụ, chi cục trực thuộc đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: Lao động - Việc làm, Dạy nghề, An toàn - Vệ sinh lao động, Tiền lương - BHXH, Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới, Phòng chống tệ nạn xã hội, Chính sách ưu đãi người có công và chính sách trợ giúp xã hội, Công tác giảm nghèo, Cải cách hành chính, Tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ… Công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt được nhiều kết quả nổi bật: Từ năm 2015 đến nay bình quân mỗi năm có khoảng 33 nghìn lao động có việc làm mới; trên 32 nghìn lao động đã qua đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tiếp cận được các cơ hội việc làm trong nước; gần 2.000 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi, còn khả năng lao động có việc làm đạt 90,2%. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo đạt 70% (năm 2019). Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc đã đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, mở rộng ngành nghề đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường, tăng cường hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Toàn tỉnh hiện có 40 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo 120 ngành nghề ở cả 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 32.300 lao động được đào tạo nghề, trong đó có từ 5.000-5.500 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 40,8% (năm 2015) lên 45% (năm 2019). Thực hiện tốt giải quyết việc làm cho người lao động và giáo dục nghề nghiệp đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương; ước tính tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến hết năm 2020 còn dưới 0,7%. Công tác quản lý Nhà nước về lao động, tiền lương - BHXH được tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý Nhà nước - chủ sử dụng lao động và người lao động cho gần 3.860 đơn vị, tổ chức, cá nhân về thực hiện chế độ chính sách lao động, tiền lương, BHXH; Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả tích cực; giải quyết cho trên 300 nghìn lượt người hưởng các quyền lợi, chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Xác nhận đối tượng người có công và phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ cho 7.731 người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cả 3 cấp đạt trên 34 tỷ đồng, tổ chức xây mới 128 nhà tình nghĩa tặng các gia đình người có công, hỗ trợ sửa chữa trên 184 nhà ở đối với người có công bị hư hại, xuống cấp. Hàng năm tổ chức cho trên 20 nghìn người có công và thân nhân người có công được đi điều dưỡng tại các trung tâm và hưởng tiêu chuẩn điều dưỡng tại gia đình để phục hồi, nâng cao sức khỏe. Công tác tu sửa, xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm chỉ đạo, mỗi năm có từ 40 đến 50 công trình tại các địa phương được tôn tạo xây dựng hoặc nâng cấp sửa chữa với kinh phí hàng chục tỷ đồng… Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB và XH thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị mất nguồn nuôi dưỡng; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; trẻ em, người bị nhiễm HIV/AIDS; trẻ em, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý Nhà nước về người cao tuổi, người khuyết tật. Đến nay, toàn tỉnh có trên 82 nghìn đối tượng được thụ hưởng các chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước. Kinh phí chi thực hiện các chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng hàng năm trên 408 tỷ đồng. Thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 197/229 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; số trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích hàng năm giảm từ 4-6% so với năm trước. Hàng năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động từ 1,8 đến 2,3 tỷ đồng và được sử dụng hiệu quả cho các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi (1-6), cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị các bệnh tim bẩm sinh, mắt, hở môi hàm ếch, khuyết tật vận động... Công tác phòng chống mại dâm, tệ nạn xã hội đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được triển khai đúng quy định của pháp luật.

Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ đã triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt 2 đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 1 đề án đề nghị Bộ quyết định. Đã triển khai các bước về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy, các quy định, quy chế của các đơn vị để Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định đi vào hoạt động (giảm 7 đầu mối so với năm 2018).

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở và trong toàn ngành được đẩy mạnh, thực hiện tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công đối với 100% thủ tục hành chính theo quy định.

Với các thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Sở và các tập thể, cá nhân thuộc ngành LĐ-TB và XH tỉnh được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ LĐ-TB và XH, Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các bộ, ngành và của UBND tỉnh…

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Sở LĐ-TB và XH đoàn kết, phát huy dân chủ, phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm được UBND tỉnh giao, phấn đấu đến năm 2025 giữ vững tỷ lệ 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách hàng tháng cho trên 47 nghìn người có công và thân nhân người có công; hàng năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 30 nghìn lượt người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 2.000 người. Tuyển mới đào tạo nghề 35 nghìn người/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, khi ốm đau được khám chữa bệnh miễn phí, trên 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các chính sách. Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ được quan tâm đẩy mạnh nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia trong các cơ quan cấp ủy và HĐND, UBND các cấp trong nhiệm kỳ tới. Thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên gần 80 nghìn người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nan xã hội, hàng năm tổ chức cai nghiện ma túy cho 300 người tại cơ sở cai nghiện và 300 người tại cộng đồng.

Để hoàn thành được các nhiệm vụ trên, Đảng bộ tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB và XH về chủ trương, phương hướng, giải pháp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính; chủ động tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu vận dụng, tham mưu cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, vừa đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho đối tượng và nêu cao tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên; Tích cực đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực thực hành công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tạo sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức với tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ phục vụ công dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; Bám sát cơ sở, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, phát hiện những vướng mắc khó khăn tại cơ sở. Chú trọng sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt bộ thủ tục đã công bố, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực thi các chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là trong xử lý những vấn đề lớn, khó, vấn đề có tính phức tạp; Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com