Xã Hải Triều phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2013

07:05, 30/05/2013

Đến cuối tháng 5-2013, xã Hải Triều (Hải Hậu) đã cơ bản hoàn thành 17/19 tiêu chí về xây dựng NTM, trong đó trong năm 2012 hai xóm Việt Tiến và Tân Thịnh đã được huyện công nhận là xóm NTM. Đầu năm 2013, Đảng uỷ xã ra nghị quyết phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2013.

Xóm NTM Tân Phong, xã Hải Triều.
Xóm NTM Tân Phong, xã Hải Triều.

Đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hải Triều cho biết: Triển khai thực hiện xây dựng NTM, Đảng uỷ, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM, tổ chức rà soát đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xác định chính xác điểm xuất phát xây dựng NTM nên có biện pháp cụ thể, lộ trình hợp lý, sát với điều kiện đặc thù của một xã ven biển. Các chủ trương, hướng dẫn của tỉnh, huyện về chương trình xây dựng NTM được Đảng uỷ xã quán triệt đến 184 đảng viên đang trực tiếp sinh hoạt ở 15 chi bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã. Đảng uỷ xã đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện của chi bộ Đảng ở các thôn, xóm và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau khi Đảng uỷ xã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, 100% các chi bộ Đảng đều có nghị quyết lãnh đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM với các biện pháp và mục tiêu cụ thể qua từng thời điểm, có chọn lựa các tiêu chí cần tập trung thực hiện trước và hoàn thành dứt điểm của từng thôn, xóm. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” được phát động rộng rãi trong toàn xã, được các chi bộ và đảng viên gương mẫu thực hiện. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, ngoài việc đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ xây dựng NTM, Ban chi uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đảng viên để kịp thời có biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Chi bộ các xóm Tân Thịnh, Việt Tiến, Xuân Hương, Tân Phong… đã ra nghị quyết về việc thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng “xóm văn hoá” và cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các công trình cơ sở hạ tầng của thôn, xóm… Nhờ vậy, chương trình xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo tiêu chí NTM được đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm các yêu cầu đề ra. Đảng uỷ xã xác định, trong xây dựng NTM, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, xã phải huy động sự đóng góp sức người, sức của trong nhân dân. UBND xã đã ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư khuyến khích các xóm xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, mỗi xóm làm đường giao thông nông thôn sẽ được hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng, còn lại do nhân dân đóng góp. Ngoài việc đóng góp xây dựng đường giao thông thôn xóm, thuỷ lợi nội đồng, các gia đình tích cực cải tạo nhà cửa, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất mới. Đến nay, ở 10 xóm của xã đã huy động nhân dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM, trong đó đã cải tạo, nâng cấp được 2,6km đường giao thông xóm, rải nhựa được 1,86km đường giao thông liên xóm, làm 2 cầu và 10 cống ở đồng muối. Ngoài ra, nhân dân trong xã cũng đã xây dựng mới 2 nhà văn hoá xóm để làm nơi sinh hoạt và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân… Đến nay, xã còn 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hoá và y tế. Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục rà soát thực trạng thực hiện hai tiêu chí này, nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện, đồng thời tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp thêm nguồn lực; kết hợp với kêu gọi những người con quê hương đang làm ăn sinh sống ở xa cùng chung tay đóng góp để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Dự kiến trong quý III-2013 xã Hải Triều sẽ khởi công xây dựng công trình nhà văn hoá trung tâm xã và trạm y tế xã theo tiêu chuẩn quốc gia và đến cuối năm 2013 đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt văn hoá tinh thần và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong xây dựng NTM, đến nay bộ mặt nông thôn ở xã Hải Triều không ngừng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Xã Hải Triều quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2013 được công nhận xã NTM./.

Bài và ảnh: Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com